EDUKACIJA

Literatura  |  Omladinske grupe  |  Škole ljudskih prava

 

EDUKACIJA

STRANA 2/2 ::: 1 | 2

INFO   :::  Edukacija - STRANA 2 > Razgovori mladih sa predstavnicima međunarodne zajednice

 

Razgovori mladih sa predstavnicima međunarodne zajednice

 

Tokom 2013. godine, Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji održao je seriju sastanaka članova/ica Omladinske grupe sa predstavnicima ambasada i međunarodnih organizacija u Beogradu.

Cilj ovih susreta je bilo upoznavanje mladih sa ocenama predstavnika međunarodne zajednice društvenih i političkih prilika u Srbiji, kao i informisanje o mogućnostima dalje saradnje. Takođe, mladi su imali prilike da postavljaju pitanja i uspostove kontakt koji će im biti od koristi u razvijanju njihovih daljih projekata. Sastanci su bili organizovani u formi otvorenih razgovora, gde je koordinatorka projekta Jelena Džombić, ispred Helsinškog odbora, moderirala diskusiju i podsticala aktivan dijalog.

Pozivu da učestvuju u ovakvoj formi dijaloga sa mladima iz Srbije odazvali su se predstavnica ambasade SAD, Norveške ambasade, Švajcarke ambasade, Finske ambasade, kancelarije Saveta Evrope u Beogradu, Delegacije Evropske Komisije u Beogradu, Švedske ambasade, ambasade Velike Britanije, Holandske ambasade i dr.

Razgovore omladinaca sa predstavnicima međunarodne zajednice Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji je organizovao u okviru projekta „Be the Change - Make a Difference“. Ovaj projekat je sproveden na području Srbije, Bosne i Hercegovine i Hrvatske u partnerstvu sa organizacijom GARIWO iz Sarajeva i Građanskim odborom za ljudska prava u Hrvatskoj. Projekat je podržala ambasada Kraljevine Norveške u Sarajevu.

 

GALERIJA:::

 

 

 

 

 

EDUKACIJA

STRANA 2/2 ::: 1 | 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright * Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji - 2008

Web Design * Eksperiment