EDUKACIJA

Literatura  |  Omladinske grupe  |  Škole ljudskih prava

 

EDUKACIJA

STRANA 2/2 ::: 1 | 2

INFO   :::  Edukacija - STRANA 2 > Ekstremizam u viđenju mladih

 

Ekstremizam u viđenju mladih

Prijepolje i Sjenica, 27. i 28. april 2015.

 

Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji i omladinska grupa „Mladi na delu“ organizovali su seminar za mlade u Prijepolju i Sjenici. Sociolog religije Srđan Barišić je sa srednjoškolcima i studentima razgovarao o pojmovima ekstremizma, šovinizma, nacionalizma i patriotizma, kao i o ekstremnim grupama koje deluju u Srbiji i njihovim simbolima. Navodeći primere Mahatme Gandija, Jana Palaha i Martina Lutera Kinga, on je učesnike upitao da li se i nenasilan otpor može smatrati ekstremizmom, a mladi su odgovorili: „To je bila svesna borba za ideju. Ekstremizam je kada ugrožavate tuđi život, ali nenasilni otpor nije ekstremizam“. Međutim, bilo je i učesnika drugačijeg mišljenja: „Ja ne mislim da je pozitivno da se na taj način neko žrtvuje, jer ipak su ugrozili tuđe živote – živote svojih porodica i budućih generacija koje će se na taj čin ugledati“.

Na pitanje kako bi definisali ekstemizam, učesnici su odgovarali da je to „svako odstupanje od lepog, primerenog ponašanja i 'odlazak' u neprimereno, nasilno ponašanje koje pri tom ugrožava druge“, i da je to „svaki vid izrazito negativnog ponašanja, usmeren prema nekom pojedincu, grupi, instituciji ili etničkoj grupi“, da je ekstremizam „bilo koja vrsta radikalnog pokreta koji propagira ideju da je jedna grupa ljudi bolja od ostalih i svoju ideologiju širi nasiljem“, „grupa ljudi koja ugrožava ljudska prava i remeti mir“ ili pak da se radi o „ispoljavanju ličnih stavova, impresija i ubeđenja na ekstreman kao jedini mogući i prihvatljiv način življenja i sudelovanja u svakodnevici“.

U otvorenom razgovoru sa predstavnicima policije, učesnici seminara su informisani o aktuelnim aktivnostima policije, kao što su akcija legalizacije oružja i predavanja u školama. Mladi su sa predstavnicima policije razgovarali i o azilantima, delovanju navijačkih grupa, najčešćim krivičnim delima čiji su počinioci maloletnici i drugim aktuelnim pitanjima.

Mladi su takođe učestvovali u radionici s aktivistom i radioničarem za ljudska prava Demirom Mekićem, tokom koje su razvijali ideje za javne kampanje u lokalnim sredinama. Upitani o ulozi mladih u lokalnoj sredini, većina učesnika smatra da oni treba da budu aktivni članovi zajednice, odnosno da budu inicijatori kulturnih dešavanja, da se „aktivno angažuju i pokušaju da promene postojeće stanje“, „zagovaraju promenu politika na lokalu i da promovišu i afirmišu pozitivne životne vrednosti“ i da „učestvuju u donošenju odluka koje su vezane za mlade“.

Seminari za mlade su održani u okviru projekta koji Helsinški odbor i Omladinska grupa iz Novog Pazara realizuju uz podršku Ambasade SAD u Beogradu.

 

GALERIJA:::

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EDUKACIJA

STRANA 2/2 ::: 1 | 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright * Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji - 2008

Web Design * Eksperiment