EDUKACIJA

Literatura  |  Omladinske grupe  |  Škole ljudskih prava

 

EDUKACIJA

STRANA 2/2 ::: 1 | 2

INFO   :::  Edukacija - STRANA 2 > Kako se formira savremeni srpski identitet?

 

Kako se formira savremeni srpski identitet?

Beograd, 13. oktobar 2015.

 

Helsinški odbor je organizovao seminar za mlade u Beogradu u okviru projekta „Savremeni srpski identitet u 21. veku“ koji se realizuje uz podršku Fondacije za otvoreno društvo.

U radu seminara su učestvovali studenti Filozofskog fakulteta, Fakulteta organizacionih nauka, Pravnog fakulteta, Ekonomskog fakulteta i drugi mladi ljudi aktivni u oblasti ljudskih prava i društvenih nauka, zainteresovani za pitanje identiteta.

Seminar je započet predavanjem psihologa Žarka Koraća koji je govorio o formiranju i razvoju identiteta. Učesnici su se posebno interesovali za ulogu društva u izgradnji identiteta pojedinca, i uloge koje društvo nameće pojedincima u zavisnosti od njihovih identiteta. Sociolog Srđan Barišić govorio je o revitalizaciji religije i njenim uzrocima, istakavši pad Berlinskog zida kao istorijski momenat kada je ovaj proces počeo. Imajući u vidu konfesionalne razlike balkanskih naroda i njihove sličnosti koje se ogledaju u zajedničkom jeziku, kulturi, etničkoj pripadnosti i nekadašnjoj zajedničkoj državi, predavač je zaključio da je „veoma teško imati sopstveni identitet u državi koja još traga za svojim identitetom, i na taj način ugrožava identitete drugih“.

Istoričar Milan Subotić govorio je o ruskim identitetskim diskursima i njihovom uticaju u Srbiji. Predavač je posebno naglasio slovenofilstvo i zapadnjaštvo kao dva osnovna tipa identitetskih diskursa u Rusiji. Govorio je i o „teoriji prednosti zaostalosti“ koja zastupa ideju da kašnjenje može biti prednost za razvoj društva. Međutim, Subotić zaključuje da „ako lokomotivu napretka stavimo nazad, povućiće nas u slavnu prošlost, ali ne i do napretka“.

Helsinški odbor će seminare za mlade na temu identiteta u okviru ovog projekta organizovati i u Nišu i Novom Sadu.

 

GALERIJA:::

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EDUKACIJA

STRANA 2/2 ::: 1 | 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright * Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji - 2008

Web Design * Eksperiment