EDUKACIJA

Literatura  |  Omladinske grupe  |  Škole ljudskih prava

 

EDUKACIJA

STRANA 2/2 ::: 1 | 2

INFO   :::  Edukacija - STRANA 2 > Identiteti u multikulturološkim zajednicama

 

Identiteti u multikulturološkim zajednicama

Novi Sad, 11. novembar 2015.

 

Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji održao je drugi seminar pod nazivom “Kako se formira savremeni srpski identitet?”, uz podršku Fondacije za otvoreno društvo. Seminar je održan u Novom Sadu, a učesnici seminara bili su studenti Filozofskog fakulteta, Pravnog fakulteta i aktivisti omladinskih organizacija.

Seminar je započet predavanjem politikologa Jovana Komšića koji je govorio o identitetima u multikulturološkim zajednicama, političkim akterima i njihovom uticaju na kreiranje identiteta. On je takođe rekao da je „demokratija stabilna tamo gde se ne politizuju društvene razlike” i da zbog stalnih promena na društvenom i političkom nivou dolazi do krize identiteta.

Sociolog Srđan Barišič govorio je o revitalizaciji religije i njenoj ulozi u savremenom srpskom društvu, a istoričar Milan Subotić sa studentima je razgovarao o odnosima Rusije i Srbije, kolektivnom identitetu i njegovom uticaju na javno mnjenje.

Helsinški odbor će treći seminar na temu identiteta u okviru ovog projekta organizovati u Nišu.

 

GALERIJA:::

 

 

 

 

 

EDUKACIJA

STRANA 2/2 ::: 1 | 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright * Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji - 2008

Web Design * Eksperiment