EDUKACIJA

Literatura  |  Omladinske grupe  |  Škole ljudskih prava

 

OMLADINSKE GRUPE

STRANA ::: 1

INFO   :::  Edukacija > Omladinske grupe > Poziv na izložbu

 

Poziv na izložbu

u organizaciji Omladinske grupe Helsinškog odbora za ljudska prava u Srbiji u Kragujevcu

22.02.2007

U okviru projekta "ZID SRAMA" KULTURA GOVORA nenasilna komunikacija
(sponzor: Norveški helsinški odbor)

Biblioteka "Vuk Karadžić", Kragujevac
26. februar - 2. mart 2007.

 

Štampani mediji, pored onih elektronskih, predstavljaju nešto sa čime se svakodnevno susrećemo. Primetili smo, iako smo smatrali da je to normalna pojava, da u medijima često možemo da vidimo i čujemo nešto što je u sukobu sa moralnim načelima kojima su nas uglavnom poučavali roditelji. Počeli smo da se pitamo - o čemu je reč? Kako je moguće da u javnom govoru dominira nemoral? Kako to da ne primećujemo očigledno?

Želimo da ukažemo javnosti na to da je poslednjih petnaest godina kultura govora u javnom životu Srbije na veoma niskom civilizacijskom nivou. Ne znamo kako je bilo pre toga, ali današnje stanje ipak imamo sa čime da upoređujemo - sa sopstvenim moralnim načelima! Ta moralna načela se, međutim, uporno negiraju dominirajućim ponašanjem u našoj zemlji, koje je praćeno i nasilnim govorom.

Dominacija govora mržnje tokom devedesetih godina XX veka, na kome smo odgajani, danas ponovo dostiže ekspanziju. Korz štampane medije propagira se i servira kao prihvatljiv - govor mržnje, netolerancija, pozivanje na linč zbog drugačijeg mišljenja, omalovažavanje pojedinaca, diskriminacija čitavih grupa.

Jasno nam je da ovakvom stanju u medijima doprinose i političke okolnosti koje ubedljivo govore o tome da se naše društvo nalazi u pretpolitičkoj fazi, da je demokratija nerazvijena, a da je pluralizam mišljenja još uvek nedozvoljen. Dominiraju konzervativne tendencije, nacionalizam, homofobija; ali i primitivizam, vulgarnost, prostakluk. To je sve naše ogledalo! U navedenim okolnostima verovatno je teško očekivati da će novinari biti dovoljno odgovorni i shvatiti da im je zadatak - objektivno INFORMISANJE. Na to ih obavezuju kodeksi profesije koji su uspostavljeni na međunarodnom nivou. No, odgovornost nije samo na novinarima.

Današnje stanje u društvu karakteriše povećana agresivnost mladih. Mere koje preduzimaju institucije društva daleko su od primerenih. Još uvek niko nije progovorio o ideologiji koja dominira ovih društvom već 20 godina. Nosioci te retrogradne ideologije, koja je dovela do ratova i zločina, cementirala je društvo koje se ne može izvući iz problema u koje je ušlo. Sada ta ideologija ponovo dominira. I sve to vreme - predstavnici vlasti nemaju nikakav plan za mlade. Jer, mladi i nisu bitni. Njihovo postojanje je važno samo kada treba da idu u novi rat, ili se o njima čuje kada su agresivni. A čemu nas je ovo društvo, od našeg rođenja, do današnjeg dana naučilo?!

Cilj Omladinske grupe Helsinškog odbora za ljudska prava u Srbiji u Kragujevcu, tokom izvođenja projekta "Zid srama" bio je da skrene pažnju građanima da smo i mi, kao čitaoci, odgovorni za to - šta čitamo! Ponudili smo objašnjenje, koje je sadržano u Evropskoj konvenciji o ljudskim pravima, o tome - koja je uloga medija i šta se sme, a šta ne sme u civilizovanom društvu. Osmislili smo "zid srama" i kao vid našeg sopstvenog ogledala. Ako to pogledamo - da li vidimo sebe? Ako se vidimo, nikom ništa. A, ako ne - koji nam je drugi izbor?

Ako je odgovor na pitanje zašto čitate određene novine koje šire govor mržnje, to što su najjeftinije, razmislite još jednom - šta to dobijate za malo para, a šta gubite? U nekim bolje koncipiranim društvima takva štiva se dodatno oporezuju, pa ako nađu mesta pod suncem, neka postoje. Na kraju krajeva, uvek postoji mogućnost bojkota. Uvek ima alternative!

Pozivamo građane Srbije da, počevši od ličnog primera, povedu računa o opštoj kulturi govora i nenasilnoj komunikaciji, kao elementu za približavanje Srbije civilizovanim zemljama Evrope.

Mi smo počeli...

Omladinska grupa Helsinškog odbora u Kragujevcu

HCHRS

 

OMLADINSKE GRUPE

STRANA ::: 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright * Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji - 2008

Web Design * Eksperiment