EDUKACIJA

Literatura  |  Omladinske grupe  |  Škole ljudskih prava

 

OMLADINSKE GRUPE

STRANA ::: 1

INFO   :::  Edukacija > Omladinske grupe > Panel diskusija

 

Panel diskusija
"Obrazovanje i ljudska prava u Srbiji"

BROŠURA "Šta je pisac hteo da kaže?" - Word (298kb) >>>

 

U sredu, 6. maja održana je panel diskusija o udžbenicima u Srbiji i tome šta oni promovišu. Ova diskusija predstavlja finalizaciju projekta "Blue and gold" Omladinske grupe Helsinškog odbora za ljudska prava u Srbiji. Na diskusiji su govorili: Marko Karadžić (državni sekretar u Ministarstvu za ljudska i manjinska prava Republike Srbije), Nebojša Tasić (menadžer edukativnih aktivnosti Helsinškog odbora za ljudska prava u Srbiji), Marko Stanisavljević (Omladinska grupa) i Ivan Grahek (Omladinska grupa).

Nakon uvoda koji je dao Marko Stanisavljević, usledila je prezentacija rezultata analize Čitanki za sedmi i osmi razred osnovne škole koju je sprovela Omladinska grupa. Prezentovana je i brošura "Šta je pisac hteo da kaže?" koja sadrži tekstove koji su proizvod analize Čitanki. Zatim se diskusija nastavila u pravcu traženja rešenja kako bi obrazovanje trebalo da izgleda i zašto je trenutno stanje u obrazovanju u Srbiji, u najmanju ruku, loše. Nebojša Tasić je govorio o tome kako izgleda alternativna edukacija mladih u kojoj on učestvuje već 10 godina (Škole ljudskih prava za mlade). Takođe, on je odgovorio o nemogućnosti da se mladi ljudi probiju i da se njihov glas čuje, čak i kada su talentovani i željni da rade. Marko Karadžić je govorio o tome kako on vidi ovaj problem i predložio da bi njegovo ministarstvo moglo da bude posrednik između autora brošure i Ministarstva prosvete u cilju nalaženja konstruktivnog rešenja problema.

Zatim su panelisti odgovarali na pitanja publike. Autori su obećali da će raditi na daljoj promociji svoje analize Čitanki, a neki od gostiju su im obećali pomoć u tome.

Ivan Grahek
PR OGHOBG

 

BROŠURA "Šta je pisac hteo da kaže?" - Word (298kb) >>>

 

GALERIJA:::

 

 

 

 

 

 

 

OMLADINSKE GRUPE

STRANA ::: 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright * Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji - 2008

Web Design * Eksperiment