EDUKACIJA

Literatura  |  Omladinske grupe  |  Škole ljudskih prava

 

OMLADINSKE GRUPE

STRANA ::: 1

INFO   :::  Edukacija > Omladinske grupe > Informacije o EU

 

OMLADINSKA GRUPA U ZAJEČARU

Projekat "EUphoria"

Informacije o EU

 

U okviru svog projekta "EUphoria", koji je finansirao Norveški helsinški odbor, zaječarska omladinska grupa formira bazu podataka koja svim zainteresovanima, a naročito mladima, treba da pomogne da steknu što više znanja o evropskim integracijama, kao i o uslovima koje treba ispuniti da bi Srbija postala članica EU. Mladi ljudi, kao ciljna grupa ovog projekta, treba da postanu nosioci ovog procesa.

 

LINKOVI:::

 

www.europa.eu/index_sl.htm

www.sl.wikipedia.org/wiki/Evropska_unija

www.whathaseuropedone.eu

www.emins.org

http://www.eukonvent.org/

http://bos.rs/cei/

http://www.seio.sr.gov.yu/code/navigate.asp?Id=2

www.bos.rs/cei/

http://www.europa.eu

http://www.europarl.europa.eu/

http://www.stajeevropa.org/

 

OMLADINSKE GRUPE

STRANA ::: 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright * Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji - 2008

Web Design * Eksperiment