EDUKACIJA

Literatura  |  Omladinske grupe  |  Škole ljudskih prava

 

OMLADINSKE GRUPE

STRANA ::: 1

INFO   :::  Edukacija > Omladinske grupe > Razgovori omladinaca sa predstavnicima međunarodne zajednice

 

Razgovori omladinaca sa predstavnicima međunarodne zajednice

 

Tokom oktobra i novembra 2012. godine, Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji (HOLJP) održao je seriju sastanaka članova Omladinske grupe HOLJP sa predstavnicima ambasada i međunarodnih organizacija u Beogradu. Susretima i razgovoru mladih sa predstavnicima značajnih međunarodnih aktera prisustvoval je i predsednica Odbora Sonje Biserko, kao i koordinator projekta Aleksandar Obradović.

Cilj ovih susreta je bilo upoznavanje mladih s ocenama predstavnika međunarodne zajednice društvenih i političkih prilika u Srbiji, kao i informisanje o mogućnostima dalje saradnje. Takođe, mladi su imali prilike da postavljaju pitanja i uspostove kontakt koji će im biti od koristi u razvijanju njihovih daljih projekata.

Sastanci su bili organizovani u formi otvorenih razgovora, gde su predstavnici Helsinškog odbora moderirali diskusiju i podsticali aktivan dijalog.

Pozivu da učestvuju u ovakvoj formi ddijaloga sa mladima iz Srbije odazvali su se predstavnici ambasada Norveške, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Češke, Mađarske, Kanade i Sjedinjenih Američkih Država, kao i predstavnik Misije OEBS u Srbiji.

„Sastanci su bili veoma zaniljivi i korisni. Sa svima smo imali izvanredno dobru komunikaciju. Mislim da su i oni imali šta da čuju od nas, s obzirom da smo mi od njih dosta naučili“, kaže Asja Lazarević, članica omladinske grupe Helsinškog odbora.

Dunja Nešović, koordinatorka Omladinske grupe je istakla veliko zadovoljstvo što je imala priliku da razgovara sa predstavnicima ambasada i međunarodnih organizacija predstavljenih u Srbiji. „Ambasadori su bili vrlo otvoreni i uvek su rado odgovarali na naša pitanja i nedoumice“, rekla je Nešović.

Razgovore omladinaca sa predstavnicima međunarodne zajednice Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji je organizovao u okviru projekta „Be the Change - Make a Difference“. Ovaj projekat je sproveden na području Srbije, Bosne i Hercegovine i Hrvatske u partnerstvu sa organizacijom GARIWO iz Sarajeva i Građanskim odborom za ljudska prava u Srbiji. Projekat je podržala ambasada Kraljevine Norveške u Sarajevu.

 

GALERIJA:::

 

 

 

 

 

 

OMLADINSKE GRUPE

STRANA ::: 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright * Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji - 2008

Web Design * Eksperiment