EDUKACIJA

Literatura  |  Omladinske grupe  |  Škole ljudskih prava

 

OMLADINSKE GRUPE

STRANA ::: 1

INFO   :::  Edukacija > Omladinske grupe > “Feminizam je staro crno”

 

“Feminizam je staro crno”

26. maj 2014. godine, UK Parobrod

 

Beogradska omladinska grupa Helsinškog odbora je 26. maja 2014. godine organizovala izložbu i prikazivanje kratkog filma u okviru projekta “Feminizam je staro crno” koji promiviše feminizam i kritičko čitanje popularne kulture. Prvi deo projekta činila je izložba o konstrukciji rodnih odnosa u tekstovima „turbo-folk“ pesama – žanra nastalog devedesetih godina prošlog veka koji je od tada neznatno promenio svoju „kulturološku“ matricu. Izuzetno popularan i među mlađim generacijama, turbo-folk je postao simbol društvene stvarnosti Srbije. Omladinska grupa je ovom izložbom želela da prikaže poguban uticaj turbo-folka na stereotipno poimanje rodnih odnosa i utiranje emancipatorskih potencijala u još uvek pretežno patrijarhalnom društvu.

Video „Feministička literatura u ekstazi” – u kojem se čitanje omiljenih odlomaka iz feminističke literature povezuje sa osećanjem prijatnosti - prikazan je na dan otvaranja izložbe.

Izložbu je videlo preko 200 posetilaca. Više informacija na
http://issuu.com/asjalazarevic/docs/feminizam_20je_20staro_20crno..comp?e=12303973/8222548#search

 

 

GALERIJA:::

 

 

 

 

 

OMLADINSKE GRUPE

STRANA ::: 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright * Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji - 2008

Web Design * Eksperiment