EDUKACIJA

Literatura  |  Omladinske grupe  |  Škole ljudskih prava

 

OMLADINSKE GRUPE

STRANA ::: 1

INFO   :::  Edukacija > Omladinske grupe > Ne šali se sa ljudskim pravima!

 

Ne šali se sa ljudskim pravima!

Beograd, 1. april 2015. godine, Kuća ljudskih prava i demokratije

 

Beogradska omladinska grupa Helsinškog odbora je 1. aprila 2015. godine organizovala otvorena vrata pod nazivom „Ne šali se sa ljudskim pravima!“.

Okupljeni srednjoškolci i studenti imali su prilike da se upoznaju sa radom grupe kroz izlaganje članova grupe o ljudskim pravima, feminističkoj i kvir teoriji, i antifašizmu. Omladinci su predstavili i svoje projekte „Feminizam je staro crno“ iz maja 2014. godine, „Naše kvir detinjstvo“ koji je uspešno realizovan u septembru 2013. godine i „Film u fašizmu / Fašizam u filmu“ održanom u aprilu 2014. godine.

Izlaganja su koncipirana tako da, osim što daju opštu sliku o dosadašnjim aktivnostima grupe, istaknu i određene marginalizovane društvene grupe i iskažu probleme s kojima su te grupe suočene. Predavanja su sadržala i teorijsku potporu neophodnu za planiranje konkretnih akcija za podizanje svesti i rešavanje određenih problema. Posetioci su imali priliku da postavljaju pitanja i predlažu rešenja, kao i ideje za buduće projekte.

Okupljanje nije imalo za cilj samo predstavljanje dosadašnjeg rada grupe, već i isticanje važnosti poštovanja ljudskih prava i omladinskog aktivizma.

 

 

GALERIJA:::

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OMLADINSKE GRUPE

STRANA ::: 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright * Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji - 2008

Web Design * Eksperiment