EU

STRANA 1

 

EU

STRANA ::: 1

INFO   :::  EU > Reč na sednici Glavnog odbora Liberalnodemokratske partije

 

Reč na sednici Glavnog odbora
Liberalnodemokratske partije

Latinka Perović

Beograd, 23. oktobar 2011.

Poštovani prijatelji,

Hvala vam za mogućnost da se pridružim drugim govornicima, takođe vašim gostima, na sednici vodećeg organa vaše stranke. Za neke od njih vezuje me višegodišnje prijateljstvo a svi su mi poznati kao javne ličnosti. Mislim da smem da kažem da razumem njihov razvoj u poslednjih četvrt veka. Cenim njihovu političku zrelost da, po cenu da idu uz struju i izgube popularnost, preuzmu odgovornost za javni interes i javno dobro. Od njih me dele generacijske, profesionalne, pa ako hoćete i idejne razlike. Ali mi je sasvim prirodno da se sa njima javno udružim oko evropske ideje kojoj je upravo ta različitost imanentna.

Posle svega, ja sam odavno već, pre svega, istraživač prošlosti srpskog naroda, istorije njegove države i društva.

Znam da je stvarna prošlost pluralnija od svake svoje rekonstrukcije. Naučnici koji se bave fiziologijom ljudskog mozga smatraju da ljudski mozak nije u stanju da rekonstruiše sve baš onako kako je bilo. Osim toga, istorija kao ni priroda, kako kaže jedan veliki ruski mislilac, nikad sve ne stavlja na jednu kartu. Istorijska nauka proučava pojedinosti ali ih ne apsolutizuje već ih povezuje i posmatra u procesu, u tendencijama razvoja naroda.

Mnogo događaja je proglašavano istorijskim i mnogo dana sudnjim. A takvi su stvarno samo oni događaji i dani koji ne samo obeležavaju život savremenika već i sudbinu potonjih generacija. U stvari, to su događaji i dani kristalizacije dugih, često nevidljivih, procesa, u kojima su podjednako sadržani činioci i razvoja i stagnacije. U zavisnosti od toga šta preovlada, energija se koncentriše i uvećava ili zamire u tupoj ravnodušnosti i opštoj nemoći.

Refleksije o ovom u svakom slučaju prekretničkom vremenu su u savremenom srpskom društvu, uz svu njegovu višepartijnost, po svom sadržaju, mentalno unisone. A po formi, pretežno administrativne i tehničke. To je jezik koji ne pokreće ni glave ni duše ljudi, njegovi simboli su na ljude nalepljeni i oni ih povremeno sa sebe stresu. Kriza poverenja, ispražnjenost naših institucija, odsustvo strpljenja za njihov razvoj kao i za razvoj ljudi, jalovi sukobi, odsustvo autoriteta, izvestan prezir prema narodu kao nedostojnom naših "spasilačkih" namera, i neka arbitrarna ljutnja - sve je to posledica nedefinisanosti bitnog u vremenu. Ali i generator udaljavanja od bitnog.

Ako je za Srbiju danas bitno pitanje njen odnos prema Evropskoj uniji, prvo što treba uzeti u obzir je da to za Srbiju i nije novo pitanje. Srpski državnik i političar Nikola Pašić precizno je ustanovio početak istorije tog pitanja. Posle sticanja državne nezavisnosti 1878. godine, rekao je Pašić, srpska inteligencija se podelila u dve struje, dok je narod ostao ravnodušan. Jedna struja je stavila težište na dovršenje oslobođenja i ujedinjenja srpskog naroda. Tom cilju trebalo je žrtvovati unutrašnji razvoj novovekovne srpske države: "ujedinjenje ili smrt". Druga struja srpske inteligencije težište je stavila na razvoj realne srpske države po uzoru na zapadnoevropske države i kulturno jedinstvo srpskog naroda. Taj redosled prioriteta, kao i odnos snaga u korist prve struje, ostao je konstanta u narednim decenijama, da bi rešenje srpskog nacionalnog pitanja kao državnog pitanja, osamdesetih godina prošlog veka, postalo državni program na kome je ostvaren najširi konsenzus u srpskom nacionalnom korpusu ali pre svega u srpskom društvu.

Ništa se nije dogodilo što nije bilo najavljeno i ništa najavljeno nije bilo bez korena: vraćamo se u 19. vek da stvorimo nacionalnu državu u kojoj će najzad, posle izneverenih nada u federalizovanoj Jugoslaviji, živeti samo srpski narod; ratovaćemo sa Hrvatima, Muslimanima i Albancima. I ništa se ne događa posle poraza u svim ovim ratovima što takođe nije najavljeno: nastavićemo politiku rešavanja srpskog pitanja kao državnog pitanja drugim sredstvima; da bismo opstali, sredstva nećemo birati. Ali, svet se promenio i ta je politika došla u sukob sa promenjenim svetom. Taj sukob još traje. Rđavi su izgledi da se iz tog sukoba izađe sve dok ne postane brutalno jasno o čemu Srbija treba stvarno da odluči. Između čega ona bira?

Evropa je civilizacija čijem duhu dugujemo pojmove, norme i institucije modernog društva. Kada su odbijane materijalne tekovine evropske civilizacije: železnica, novčana privreda, stajaća vojska, institucije za lečenje i školovanje - u devetnaestovekovnoj Srbiji, kao, uostalom, i promene u svakom zaostalom i zatvorenom društvu, naučnik i državnik, Stojan Novaković u Narodnoj skupštini je poslanicima postavio pitanje: hoćemo li da kažemo da srpski narod nije sposoban za razvitak? To racionalno posmatranje vlastite zemlje, siromašne i zaostale, u složenom svetu, nije bez tradicije u Srbiji. Ta je tradicija opstruirana, ali nikad nije prekinuta. Pa i vi ovde i svuda u Srbiji to dokazujete. Na nju se mi oslanjamo i nema paradoksa što se ona želi prekinuti baš sada kada joj istorijske okolnosti više nego ikad idu u prilog. Zoran Đinđić je to razumeo. Na našoj strani, govorio je posle poraza Srbije u ratovima i sloma srpskog društva, samo je istorija: integracije su duh vremena.

Kosovski mit je deo istorijske svesti, koji se ne može opredmetiti u komadu teritorije. A ni prava Srba na Kosovu nisu bez garancija, od kojih je najjača ta da su ona postala egzistencijalni interes kosovskih Albanaca i države Kosovo.

Nije pred Srbijom ni izbor između Evrope i Rusije. Naša su znanja i o prošlosti i o savremenosti Rusije folklorna. Rusija je velika zemlja, sa ogromnim materijalnim i ljudskim resursima, sa imperijalnim ambicijama koje nisu uslovljene poretkom. Srpska politika je od Rusije tradicionalno očekivala više nego što je bilo u njenom interesu i bila je spremna da joj dobrovoljno stavi na raspolaganje vlastite interese.

Ne odlučuje Srbija ni o Kosovu ni o Evropskoj uniji već o Evropi u njoj samoj, to jest o prioritetima vlastite politike: zaokruženje etničke države srpskog naroda ili razvoj Srbije kao moderne države. Evropska nacija nije cilj zadat ljudskom rodu ali je važan instrument do koga su u dugom i teškom procesu vlastitog pomirenja došli evropski narodi. Ona je i mirovni projekt koji je, više nego ikad u istoriji, narodima sa malim sopstvenim potencijalom omogućio učešće u procesima koji objektivno utiču na njihovu sudbinu.

Veliki je rizik ne učestvovati u promenama: to vodi u inkompatibilnost ne samo sa razvijenim zemljama nego i sa zemljama u susedstvu. Pokojni akademik Dragoslav Srejović, arheolog koji je otkrio Lepenski vir, pisao je osamdesetih godina prošloga veka, imajući u vidu srpski narod na važnoj prekretnici na kojoj se on tada još jednom našao, da su prvi znaci propadanja jednog naroda kao istorijskog, gubljenje sposobnosti za komunikaciju sa drugima. Zatvaranje vodi u samodestrukciju i degeneraciju: unutrašnji i spoljni neprijatelj postaje glavni činilac socijalnog i političkog struktuiranja.

Naravno, nije lako ni načeti a pogotovo dovesti u pitanje dogmatsku unisonost. Ali, srpsko društvo je pluralnije nego što izgleda pod terorom ideje nacionalnog jedinstva ovapločenog u etničkoj državi. U svakom slučaju, barem toliko da možemo otvoreno da kažemo da ne pristajemo da delimo odgovornost ne samo za neprijateljstvo prema Evropi, nego ni za ništa manje opasno simuliranje Evrope koje nju zapravo kompromituje. Mi prihvatamo i vrednosti i uslove Evrope jer su nedeljivi. Dužni smo da to učinimo jasnim jer, još uvek, imamo nadu da je Srbija sposobna za razvitak. U modernoj istoriji Srbije u svakoj generaciji su postojali ljudi sa takvom nadom: nisu se predavali.

 

EU

STRANA ::: 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright * Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji - 2008

Web Design * Eksperiment