EU

STRANA 1

 

EU

STRANA ::: 1

INFO   :::  EU > Reč povodom usvajanja deklaracije "Preokret"

 

Reč povodom usvajanja deklaracije "Preokret"

Latinka Perović

Beograd, 5. novembar 2011.

Deklaracija (336kb) >>>

Poštovani i dragi prijatelji,

Čini mi čast što sam Deklaraciju koja je upravo pročitana potpisala zajedno sa ljudima koji svojim delom predstavljaju Evropu ovde. Sa ljudima iz nevladinih organizacija, koji su tokom dugih i teških godina hrabro i neumorno svedočili o složenostima našeg društva i nastojali da odnose u njemu humanizuju i oplemene socijalni ambijent. Sa predstavnicima političkih stranaka koje su pokazale veliku političku zrelost i spremnost da svoje parcijalne interese prevaziđu i okupe se oko zajedničkog interesa, oko evropske ideje. Zajedno sa svima vama koji ste bili i ostali istrajni u odbrani svoga građanskog dostojanstva.

Potpisala sam Deklaraciju u ime svoje odanosti nekim ljudima sa kojima sam u prošlosti radila, ali i sa onima koje sam decenijama proučavala. Svi su oni davno poboli evropsku zastavu u Srbiji.

Pomalo sam, priznajem, uzbuđena poverenjem Liberalnodemokratske partije da budem prvi potpisnik Deklaracije. Ali kažem, ne iz lažne skromnosti, da sam srećna što sam samo jedna od vas.

Nije nikakva tajna da ja podržavam Liberalnodemokratsku partiju od početka. Kao predstavnika novih generacija koje, oslobođene svake dogme, imaju prava da traže odgovore na pitanja koja smo im ostavili otvorena. Ali i na ona pitanja koja je njihovo vreme stavilo pred njih. Kao generacije koje imaju pravo na život.

U temelju Liberalnodemokratske partije bilo je nemirenje sa ubistvom Zorana Đinđića. Bio je to i izraz šireg nemirenja Srbije sa egzekucijom reformatora, sa zaustavljanjem reformi. Mnogo rada, strpljenja i poverenja je uloženo u razvoj Liberalnodemokratske partije, u sazrevanje njenog evropskog programa. Sigurna sam da danas možemo reći: nije bilo uzalud!

Deklaracija koju smo potpisali i koja će se u danima koji dolaze potpisivati u Srbiji proizašla je iz našeg ubeđenja, ali i iz egzaktnih procena stručnjaka, da je trenutak u kome se zemlja nalazi dramatičan. Nije lako ni onima koje smo demokratski izabrali da u naše ime donose teške odluke. Želimo da pomognemo Predsedniku Republike Srbije. Ne pozivamo ga sa barikada da izvrši svoje državničke obaveze. Za trenutak smo izašli iz svojih radionica, kabineta, ateljea i laboratorija, sišli sa pozorišnih scena da kažemo da nas u formulisanju državnog interesa i politike ne može ignorisati a da se ne povredi naše lično i građansko dostojanstvo.

Treba napraviti preokret i napustiti politiku koja je već odavno poražena. To nije kukavičluk već hrabrost. Ali je i odgovornost, jer nastavljanje poražene politike po inerciji proizvodi stagnaciju, siromaštvo, neuverljivost i nesporazume i sa susedima i sa svetom.

Sa stanovišta zdravog razuma je uvredljivo reći da Srbiju u Evropi zagovara samo manjina građana u Srbiji. Uz svu svoju skepsu, koja je posledica godina, iskustva, pa ako hoćete i znanja, ne mogu da se pomirim sa tim da bi većinska Srbija pristala da bude jedina zemlja na Balkanu koja odbija da uđe u Evropsku uniju.

Ne treba narod učvršćivati u uverenju da je zaostao, infantilan i inferioran, da nije u stanju da prepozna svoj interes i da su mu potrebni staratelji. Moramo se svi, bez izuzetka, jasno suočiti i sa kratkoročnim i sa dugoročnim posledicama izbora koji ćemo napraviti: za i protiv Evropske unije. Uslovi su isti za sve članice te asocijacije; posebni uslovi za Srbiju proizlaze iz ratova i zločina počinjenih u ratovima.

Evropska unija je maksimalno spustila kriterije za kandidaturu Srbije. Ostalo je samo pitanje odnosa Beograda i Prištine. Pa ako je tako, neće li Srbija svojim odbijanjem da taj minimalni uslov ispuni, zapravo reći da ne želi Evropsku uniju? Ali, šta onda želi?

Ne dramatizujemo mi situaciju: ona je sama po sebi dramatična. Naša je građanska dužnost da otvoreno kažemo da ne pristajemo na relativizovanje drame. Utoliko pre, što smo od inicijative za Deklaraciju do dolaska sa njom pred vas proverili efikasnost evropskih i pravila i vrednosti.

Deklaracija je nastala u dijalogu. Uvažavan je svaki argument. Težilo se zajedničkom minimumu. Poštovana je svačija ličnost: niko se nije osećao kao upotrebljen, svako je imao osećaj da je neizostavno potreban. Nijednom nije izgovorena reč neprijatelj. Bili smo solidarni u osećanju da radimo jedan važan posao na dobro svakog pojedinca i cele zemlje. I što je, barem za mene, najvažnije, mi smo na evropskoj perspektivi kao zajedničkoj perspektivi ostvarili pomirenje levih i desnih, radikalnih i liberalnih, tradicionalnih i modernih, starih i mladih, žena i muškaraca, politički, etnički, verski i seksualno različitih u Srbiji. Bez tog širokog pokreta za evropsku Srbiju, bez demokratske mobilizacije društva, nema ni moderne države, vladavine prava, uređenog društva koje mora da se profesionalizuje i, oprostite, hijerarhizuje.

Hajte, da sve to proverimo u dijalogu sa građanima. Kao osnovu nudimo Deklaraciju i obećavamo samo napor bez koga nema ni razvoja ni slobode. Dobro zemlje nije u nadležnosti samo ovlašćenih i prosvećenih: ono je u rukama svakoga od nas. Imamo sistem koji omogućuje da vlast demokratski biramo, kontrolišemo i smenjujemo. Odgovornost je, dakle, na nama - građanima.

Mi nikoga na javnoj političkoj sceni u Srbiji - arogantno i sa visine - ne pitamo: ko ste vi? Mi samo koristimo mogućnost koju demokratsko društvo, a ono je takvo samo ako je pluralno, kažemo ko smo mi: građani ujedinjeni u pokretu za Srbiju u Evropskoj uniji, za Evropu u Srbiji.

 

EU

STRANA ::: 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright * Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji - 2008

Web Design * Eksperiment