IZVEŠTAJI

STRANA 1/2

 

SVI IZVEŠTAJI

STRANA 1 ::: 1 | 2

INFO   :::  Izveštaji - STRANA 1 > Dezorijentisano društvo i nesposobna elita bez senzibiliteta za ljudska prava

 

Dezorijentisano društvo i nesposobna elita bez senzibiliteta za ljudska prava

OPSTRUKCIJA EVROPSKOG PUTA - godišnji izveštaj za 2011 -

Beograd, 20. jun 2012.

Acrobat PDF (3.69mb) >>>

Helsinški odbor je objavio svoj dvanaesti po redu godišnji izveštaj koji sveobuhvatno sagledava ostvarivanje ljudskih prava u Srbiji u kontekstu političkih, ekonomskih i društvenih kretanja u protekloj godini.

Uprkos značajnim reformskim i administrativnim rezultatima - ponajviše velikom broju "evropskih" zakona uglavnom usvojenih na predlog vlade - politički i ekonomski sistem nije suštinski transformisan, izostalo je adekvatno promišljanje situacije u kojoj se zemlja nalazi i nisu ustanovljeni ni obrisi vrednosnog sistema na kojem počiva poštovanje ljudskih prava. Izveštaj za 2011. godinu objavljen pod naslovom "Opstrukcija evropskog puta".

"Osim reforme vojske, donekle i policije, obavljena je i široko postavljena - i od početka osporavana - reforma pravosuđa. Međutim, praktični efekti tih zahvata bili su minimalni. "Evropski" zakoni se nisu primenjivali, korupcija nije smanjena, samostalna regulatorna tela radila su pod pritiskom izvršne vlasti... Kad je Evropski savet odložio kandidaturu Srbije, osim ključnog problema (normalizacija odnosa sa Kosovom), otvorenije se počelo govoriti i o drugim problematičnim zahvatima - u prvom redu o propustima u reformi pravosuđa i načinu rada Visokog saveta sudstva".

Ovo su neke od konstatacija uvodnog poglavlja pod naslovom "Odsustvo potencijala za suštinski iskorak ka evropskim integracijama". Između ostalog, poglavlje ističe:

"Opredelivši se za 'konačno' rešavanje kosovskog pitanja podelom, Vlada je propustila da se bavi suštinskim problemima zemlje: privredom, reformama i poboljšanjem odnosa sa regionom. Zbog toga je došlo do opšte stagnacije, što je značajno uticalo i na poštovanje ljudskih prava i sprovođenje zakona koji regulisu tu sferu. Desilo se upravo obrnuto - radikalizacija retorike i javne sfere dovela je do pogoršanja političke i društvene klime potrebne za inkluziju manjina u političku i društvenu zajednicu. Etnička distanca između manjina i većine se povećala, što ukazuje na to da državna politika nije dovoljno okrenuta promovisanju međuetničke tolerancije u suživota."

Pored preporuka Vladi Srbije, civilnom društvu i međunarodnoj zajednici, u uvodni deo spadaju i tekstovi "Desnica u Srbiji: ideologija etničke homogenizacije", "Tranziciona pravda u funkciji relativizacije odgovornosti" i "Država i civilni sektor: neprihvatanje partnerstva". Izveštaj Odbora za 2011. godinu pokriva, na preko 600 stranica, oblasti grupisane u poglavlja - "Pravosuđe", "Narodna skuština Republike Srbije", "Aparat državne prinude", "Nezavisna regulatorna tela", "Manjine", "Verske zajednice", "Ekonomsko-socijalni okvir", "Diskriminacija", "Zatvorski sistem", "Mediji", "Decentralizacija i regioni", "Srbija i susedi" i "Srbija i svet".

Izveštaj za 2011. godinu, štampan na srpskom i engleskom jeziku, objavljen je zahvaljujući podršci Civil Rights Defenders i Ambasade Kraljevine Norveške. Uskoro će i publikacija na engleskom biti dostupna na sajtu www.helsinki.org.rs, kao i u kancelariji Odbora.

Beograd, 19. juni 2012.

Acrobat PDF (3.69mb) >>>

 

SVI IZVEŠTAJI

STRANA 1 ::: 1 | 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright * Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji - 2008

Web Design * Eksperiment