REGION

Hrvatska  |  Bosna  |  Kosovo  |  Crna Gora  |  Makedonija

 

KOSOVO

STRANA ::: 1

INFO   :::  Region > Kosovo - STRANA 1 > Zajednica srpskih opština (ZSO)

 

Zajednica srpskih opština (ZSO)

 

U teškim uslovima i okvirima, koji su nametnuti protivpravnim odlukama još 1999. i 2008. godine, postignut je značajan rezultat za naš narod na Kosovu i Metohiji;

Ovaj dogovor uklanja prepreke za uspostavljanje ZSO kao institucionalnog mehanizma koji predstavlja garanciju zaštite prava, kao i ekonomskog i sveukupnog jačanja srpskog naroda u našoj južnoj Pokrajini;

Uklonjena je i poslednja mogućnost arbitrarnog uticaja Prištine na formiranje, postojanje ili ukidanje ZSO i time je odlučivanje o ovim pitanjima ostalo direktno u rukama srpskog naroda na Kosovu i Metohiji;

Postavljen je pouzdan okvir u kome će Zajednica srpskih opština ostvarivati svoje zadatke i nadležnosti, posebno one u oblastima zdravstva, obrazovanja, ekonomskog razvoja i prostornog planiranja;

ZSO će zastupati interese svih srpskih opština i srpskog stanovništva na KiM, ne samo na Kosovu već i u inostranstvu;

Posle 15 godina Srbi u našoj južnoj Pokrajini će se ponovo naći u poziciji da sami grade svoju sadašnjost i budućnost, kroz svoje institucije na KiM;

Zajednica će imati Skupštinu koja će doneti Statut, usvajati sve njegove izmene i donositi sve neophodne administrativne odluke;

Zajednica će imati predednika koji će predstavljati ZSO ne samo pred pokrajinskim institucijama već i u inostranstvu;

Savet Zajednice će činiti 30 članova iz redova najistaknutijih političkih predstavnika srpskog naroda i predstavnika Srpske pravoslavne crkve na KiM;

Veće će uz pomoć administracije Zajednice biti nadležno za uspešnu realizaciju svakodnevnih poslova Zajednice;

Bitno je naglasiti da će zaposleni u administraciji Zajednice uživati status zaposlenih u drugim javnim institucijama;

Zajednica će biti izuzeta od oporezivanja i drugih sličnih nameta, kao i od naplate carina na dobra koja nabavlja u cilju svog funkcionisanja;

Ovim dogovorom je priznato pravo ZSO da se direktno finansira od strane Republike Srbije.

 

Telekomunikacije

Prvi put od 1999. godine Telekomu će biti omogućeno nesmetano funkcionisanje i poslovanje na teritoriji Kosova i Metohije u oblasti fiksne i mobilne telefonije;

Obezbedili smo za naše građane pozivanje brojeva na KiM po ceni lokalnih poziva i bez pozivanja pozivnog broja;

Republika Srbija će prištinskoj strani ustupiti na korišćenje trocifreni pozivni broj za geografsku oblast, naravno uz statusno neutralno navođenje Kosova sa zvezdicom i fusnotom u dokumentima Međunarodne telekomunikacione unije (ITU);

 

Most

Dogovoreno rešenje za most na Ibru postignuto je uz puno uvažavanje potrebe za stvaranjem bezbednog okruženja za građane Severne Mitrovice;

Republika Srbija se zalaže za rešenja koja doprinose slobodnom kretanju ljudi, ali nikada neće biti spremna da dogovara bilo kakve aranžmane na uštrb bezbednosti svojih građana;

Dogovorom su uvaženi zahtevi srpske strane da se hitno postigne rešenje o razgraničenju katastarskih zona u Brđanima;

Postignut je dogovor o zatvaranju za saobraćaj i preuređenju ulice Kralja Petra u severnom delu Kosovske Mitrovice u pešačku zonu;

Dogovor će se sprovoditi po fazama, a 15. oktobra će se most kompletno zatvoriti i ograditi zbog pripreme građevinskih radova čija će realizacija otpočeti na proleće 2016. godine;

U proceni ispunjenosti bezbednosnih uslova za otvaranje mosta, ključnu ulogu će imati gradonačelnici Severne i Južne Mitrovice.

 

Energetika

Postignut je dogovor o implementaciji Aranžmana o energetici, kojim se omogućava neometano funkcionisanje firmi u vlasništvu EPS-a na severu Kosova i Metohije;

Ovim dogovorom ništa se ne menja za naše građane koji žive na severu Kosova i Metohije, osim što se stvaraju preduslovi za izvesniju situaciju u snabdevanju stanovništva električnom energijom i održanje našeg elektroenergetskog sistema u budućnosti;

Dogovoreno je formiranje dve kompanije u vlasništvu EPS-a, od kojih bi se jedna bavila trgovinom, a druga snabdevanjem električnom energijom na teritoriji četiri srpske opštine na severu KiM;

Važno je naglasiti da pitanje imovine ni na koji način nije predmet ovog Aranžmana i da se vlasništvo EPS-a nad elektroenergetskom infrastrukturom i potencijalima ne dovodi u pitanje, nasuprot nameri prištinske strane da nastavi sa otimanjem srpske imovine;

Takođe, ovim Aranžmanom ostaju sačuvana sva radna mesta naših radnika koji su zaposleni u energetskom sektoru na prostoru Kosova i Metohije;

 

KOSOVO

STRANA ::: 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright * Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji - 2008

Web Design * Eksperiment