MULTIMEDIA

STRANA 2/2

 

MULTIMEDIA

STRANA 2 ::: 1 | 2

INFO   :::  Multimedia - STRANA 2 > Stanje u zatvorima i socijalnim ustanovama u Srbiji u 2012. godini

 

Konferencija za novinare Helsinškog odbora za ljudska prava u Srbiji

Stanje u zatvorima i socijalnim ustanovama u Srbiji u 2012. godini

Govore: Jelena Mirkov Subić, Ljiljana Palibrk i Milena Jerotijević

Beograd, Medija centar, 26. april 2013

 

Stanje permanentne reforme pravosuđa i minimalne posledice na podizanje efikasnosti zatvorskog sistema i dalje su karakteristike kaznene politike u Srbiji, konstatovano je u izveštaju o zatvorima i socijalnim ustanovama u Srbiji u 2012. godini koji je Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji predstavio u petak, a koji je sačinjen tokom realizacije projekata „Monitoring reforme zatvorskog sistema 2012-2013” i „Osnaživanje rada Nacionalnog preventivnog mehanizma i zagovaranje prava institucionalizovanih lica” posetama zatvorima u Nišu, Sremskoj Mitrovici, Požarevcu, kao i većem broju socijalnih ustanova.

Hiljade osuđenika u zatvorima u Srbiji propadaju fizički i psihički i nisu sposobni da se ponovo uklope u društvo, sistem je duboko korumpiran a njegova nefunkcionalnost je u krajnjoj liniji preskupa. Sistemsko kršenje ljudskih prava, stotine ljudi u neopravdanom pritvoru, neiskorišćeni proizvodni kapaciteti, sumnjivi poslovi sklopljeni sa privatnim firmama, rezime je izveštaja Helsinškog odbora čije je integralno objavljivanje najavljeno za kraj godine.

 

MULTIMEDIA

STRANA 2 ::: 1 | 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright * Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji - 2008

Web Design * Eksperiment