NACIONALNI PROGRAM

Akteri  |  Srpska pravoslavna crkva  |  Raspad Jugoslavije
Dosije Ćosić  |  Dosije Karadžić  |  Dosije Mladić  |  Dosije Jurišić

 

DOSIJE ĆOSIĆ

STRANA ::: 1

INFO   :::  Nacionalni program > Dosije Ćosić > Krivična prijava protiv Dobrice Ćosića

 

KRIVIČNA PRIJAVA PROTIV DOBRICE ĆOSIĆA

YUCOM/Helsinški odbor

02. april 2009.

Komitet pravnika za ljudska prava i Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji podneli su Okružnom javnom tužilaštvu u Beogradu krivičnu prijavu protiv Dobrice Ćosića zbog izvršenja krivičnog dela Izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti iz člana 317. Krivičnog zakonika Republike Srbije, kao i krivičnog dela Rasna i druga diskriminacija iz člana 387. stav 3. Krivičnog zakonika Republike Srbije.

Komitet pravnika za ljudska prava i Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji očekuju da će Okružno javno tužilaštvo postupati u skladu sa svojim zakonskim obavezama i nepristrasno.

 

Okružno javno tužilaštvo u Beogradu, Savska 17a

U skladu sa članom 222., 223. i 224. Zakonika o krivičnom postupku, Komitet pravnika za ljudska prava i Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji podnose nadležnom javnom tužiocu sledeću:

Krivičnu prijavu

Protiv:

Dobrice Ćosića, iz Beograda, adresu pribaviti službenim putem

Zato što je:

u svojoj knjizi "Vreme zmija - Pišćevi zapisi 1999 - 2000", u izdanju Službenog glasnika 2009. godine, na strani 211, između ostalog za Albanski narod napisao tekst sledeće sadržine:

"Taj socijalni, politički i moralni talog tribalnog, varvarskog Balkana, uzima za saveznika Ameriku i Evropsku uniju u borbi protiv najdemokratskijeg, najcivilizovanijeg, najprosvećenijeg balkanskog naroda - srpskog naroda"

čime je izvršio krivična dela:

Izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti iz člana 317. stav 1. Krivičnog zakonika Republike Srbije, kao i krivično delo Rasna i druga diskriminacija iz člana 387. stav 3. Krivičnog zakona republike Srbije.

Podnosioci krivične prijave naglašavaju da po Međunarodnoj konvenciji o ukidanju svih oblika rasne diskriminacije koju je Srbija ratifikovala,"Službeni list SFRJ- Međunarodni ugovori",broj 6/67 izraz "rasna diskriminacija" se "odnosi na svako razlikovanje, isključivanje, ograničavanje ili davanje prvenstva koji se zasniva na rasi, boji, precima, nacionalnom ili etničkom poreklu koji imaju za cilj ili za rezultat da naruše ili da kompromituju priznavanje, uživanje ili vršenje, pod jednakim uslovima, prava čoveka i osnovnih sloboda i političkoj, ekonomskoj, socijalnoj i kulturnoj oblasti ili u svakoj drugoj oblasti javnog života."

Komitet pravnika za ljudska prava i Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji, kao organizacije koje se bave zaštitom ljudskih prava, traže od Okružnog tužioca da u skladu sa svojim ovlašćenjima protiv Dobrice Ćosića po službenoj dužnosti pokrene krivični postupak zbog izvršenja navedenih krivičnih dela.

 

Podnosioci prijave:

Komitet pravnika za ljudska prava

Biljana Kovačević-Vučo, predsednica

 

Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji

Sonja Biserko, predsednica

 

Beograd, 01.04.2009.

 

DOSIJE ĆOSIĆ

STRANA ::: 1

 

 

 

 

 

 

Copyright * Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji - 2008

Web Design * Eksperiment