NACIONALNI PROGRAM

Akteri  |  Srpska pravoslavna crkva  |  Raspad Jugoslavije
Dosije Ćosić  |  Dosije Karadžić  |  Dosije Mladić  |  Dosije Jurišić

 

DOSIJE ĆOSIĆ

STRANA ::: 1

INFO   :::  Nacionalni program > Dosije Ćosić > Dobrica Ćosić

 

DOBRICA ĆOSIĆ

Intervju za "Večernje novosti"

20. mart 2008.

Dobrica Ćosić: U ekskluzivnom intervjuu za "Novosti" podseća da je podela Kosova jedino rešenje. Ćosić je već 70 tih izašao sa tom tezom koja je prevladala u vreme kada se otvara srpsko pitanje unutar Jugoslavije posle Titove smrti. Upravo je Dobrica Ćosić pokrenuo i podsticao pobunu Srba na Kosovu sa tezom da se nad Srbima vrši kulturnu genocid. Ta teza je ušla i u Memorandum. Međutim, od momenta kada je otvoreno srpsko poitanje, Ćosić se zalagao za amputaciju Kosova sa argumnetacijom da Srbija ne može savladati demografsku eksploziju albanske populacije. Njegova osnovna ideja bila je pomeranje srpske države na severozapad. To je podrazumevalo veliki deo Hrvatske i skoro celu Bosnu. Kasniji razvoj događaja pokazao je koliko košta njegova ideja o pomeranju države. 2005. objavio je knjigu u kojoj se ponovo zalagao za podelu Kosova. Ta knjiga je promovisana u skoro svim gradovima Srbije. Imala je dva izdanja sa tiražom koji je za Srbiju rekordan. (prvo izdanje 50.000 primeraka). U suštini njegova knjiga je prava strategija Beograda.

 

(...) O srpskoj nacionalnoj politici prema Kosovu i Metohiji skoro četiri decenije mislim drukčije od ljudi na vlasti i drukčije no sadašnji političari.(...) Najkraće rečeno: ja sam rešenje vekovnih antagonizama između Srba i Albanaca na Kosovu i Metohiji video u kompromisu istorijskog i etničkog prava. Taj kompromis podrazumeva pravo Albanaca da se ujedine sa svojom maticom Albanijom, sa teritorijama na kojima su većina. Teritorijalna podela Kosova i Metohije i razgraničenja Srba i Albanaca treba da se ostvari bez težnji za etnički čistim teritorijama, a sa reciprocitetom u sadržajima i oblicima garantovanih nacionalnih i građanskih prava za manjine. Kosovo u Srbiji, koja je biološki klonula i u demografskoj depresiji, za dve decenije pretvorilo bi Srbiju u federaciju dve nacije sa permanentnim suprotnostima. Život u takvom društvu bio bi naporan, a progres usporen.

 

(...) Srednjovekovni srpski manastiri - Pećka patrijaršija, Dečani, Bogorodica Ljeviška, svetoarhangelski kompleks, Dević, Gračanica sa kosovopoljskim kompleksom - povraćajem zemljišta i šuma nacionalizovanih 1945. godine, treba da dobiju samoupravni položaj po atoskom modelu za pravoslavne manastire u grčkoj državi. Bilo bi to pravedno i trajno rešenje koje bi moglo da postane temelj kulturne i celokupne albansko-srpske saradnje u ekonomiji, komunikacijama i svim oblicima međunacionalne saradnje.

 

(...) Ali, svaku politiku koja nacionalni spas vidi samo u Evropskoj uniji smatram iluzijom i sirotinjskom utopijom. Sve dok je NATO uslov i sadržaj "evroatlantskih integracija", dok Evropska unija vodi prema Srbiji ultimativnu politiku koja je u suštini srbofobska, dok Srbiju tretira kao taoca i narod pati zbog dvojice haških optuženika za koje se ne zna ni da li su živi, dok o sudbini Srbije meritorno odlučuje birokratska oligarhija u Briselu, ja ne verujem u "srećnu budućnost" koja nastupa samim učlanjenjem u Evropsku uniju. Da se pogrešno ne razumemo: u načelu nisam protivnik Evropske unije i stvaranja demokratske, liberalne, harmonizovane zajednice evropskih naroda. Ali jesam evroskeptik zato što smatram da u taj proces treba uneti više slobode, a manje diktata i nasilnog usrećivanja po nekadašnjem sovjetskom modelu, i više poštovanja različitosti i specifičnosti naroda i kultura. Takođe, verujem da su potrebne decenije i decenije da se prevaziđe ono što je vekovima nastajalo i sagradi zaista "nova Evropa" u kojoj se neće ratovati i u kojoj će svi Evropljani imati ista prava i iste legitimacije. Međutim, savremenici smo umnožavanja i narastanja imanentnih antagonizama u Evropskoj uniji koji senče horizonte "evroatlantskih integracija".

 

(...) Ćutao sam i zato što sam verovao da su moja shvatanja o Kosovu i Metohiji dobro poznata u Srbiji i diplomatskim kancelarijama Evropske unije, Amerike i Rusije, kojima sam oktobra 2004. dostavio moj "Predlog za životnu koegzistenciju albanskog i srpskog naroda" (objavljeno u knjizi "Kosovo"). A imao sam priliku i da sa mnogim ministrima, diplomatama, novinarima i albanskim lobistima iscrpno raspravljam o kosovskim problemima. Među njima je bilo i mojih istomišljenika.

 

(...) Od srpskih političara uspešno sam sarađivao sa Nebojšom Čovićem dok je bio predsednik Koordinacionog centra. Potpunu saglasnost o strategiji i taktici rešavanja kosovskog pitanja postigao sam sa Zoranom Đinđićem decembra 2002. godine. O saradnji sa Zoranom Đinđićem nešto je zapisano u knjizi "Kosovo". A od sadašnjih političara na vlasti najviše razumevanja za moja shvatanja pokazao je Boris Tadić. On slobodno razmišlja i lako zaobilazi predrasude. Najznačajniju podršku mojoj koncepciji rešenja kosovskog pitanja, dao mi je profesor Milovan Radovanović svojim kapitalnim delom "Kosovo i Metohija - antropogeografske i demografske osnove". Nas dvojica smo istomišljenici o kosovskom pitanju i ja izdašno koristim njegova znanja i iskustva koja mi štedro nudi.

 

(...) O preambuli u Ustavu da je Kosovo deo Srbije: Tu nacionalnu dogmu smatram suvišnom u Ustavu i pogrešnom kao postulat državne politike u uslovima američke i natovske okupacije Kosova. Autori tog ustavnog patriotizma morali su da znaju da se time produbljuje konfrontacija sa Amerikom i Evropskom unijom i smanjuje manevarski prostor Srbije, što se ne može smatrati realističkom politikom. Ne razumem dokle će Srbi da vode bitke čiji je ishod unapred poznat da je gubitnički za Srbe.

 

(...) Državnici i političari koji su priznali nezavisno Kosovo i sa albanizovanim Kosovom i Metohijom pod američkom okupacijom i vlašću Unmika, 17. februara oteli su nam i čistu etničku teritoriju od Zubinog Potoka, Zvečana i Ibra do Raške - skoro 60 kilometara u dubinu Srbije, prelamajući i Kopaonik, najveću srpsku planinu od Pančićevog vrha; dakle prisvajajući čitav južni, rudni deo Kopaonika. Sa aneksijom znatnog dela Raške oblasti oteli su nam centralno kosovsko-gračaničko područje i šarplaninske župe: Siriniću župu sa 16 naselja, Sredačku župu sa 13 naselja, Goru sa 19 naselja i Štrpce kao administrativni centar podšarplaninskog područja. Ta gospoda koja srpsku totalnu kapitulaciju smatraju pragmatičnom politikom, nastupaju sa licemerjem i cinizmom koje je bilo ugrađeno u njihovoj ratnoj šifri "Milosrdni anđeo". Koliko ja razumem politiku Borisa Tadića njegov pragmatizam je načelan, ali i vrlo senzibilan; on je čovek u čije dobre namere treba verovati. No, nisam pristalica politike koja "nema alternativu". Svet se tako brzo menja i donosi nove mogućnosti, pa se ne treba okivati nijednom "alternativom" i nijednim zavetom koji nam ugrožava opstanak. A danas se o našem opstanku odlučuje.

 

(...) Treba diplomatski i politički da se bori za reviziju odluke o nezavisnosti Kosova koja je toliko nepravedna da uspostavlja trajna neprijateljstva između albanskog i srpskog naroda. Ova američka pobeda poklonjena Albancima, neće usrećiti ni sadašnje ni buduće generacije albanskog naroda. Proglašenje nezavisnosti Kosova, posle razbijanja Jugoslavije, najveća je politička greška Sjedinjenih Država i Evropske unije. To je čin koji trajno destabilizuje Balkan i determiniše njegovu prekompoziciju. Kosovo je ratom osvojila Amerika za svoje strateške ciljeve, sagradila ratnu bazu "Bondstil" i učinila Albance svojim pouzdanim vazalima i čuvarima "Bondstila". Albanci će tu ulogu iskoristiti za ostvarenje svog glavnog nacionalnog cilja - stvaranje "Velike Albanije".

 

(...) Mitomanska i porazna politika: Od Nikole Pašića do današnje vlasti prema Kosovu vodi se ista, mitomanska, tradicionalistička, pogrešna i porazna politika. U takvu politiku vidno se participirala i Srpska pravoslavna crkva. Na suprotnim ideološkim postulatima Komunistička partija Jugoslavije je sprovodila Kominterninu antijugoslovensku i antisrpsku politiku, pa je brionskim ustavom 1974. godine Pokrajina Kosovo dobila svojstva državnosti i ustavno-pravno imala protektoratski položaj prema "užoj Srbiji", čime je omogućena legalna albanizacija Kosova i Metohije i progon Srba iz njihove vekovne postojbine. Dogodio se epohalan paradoks: Kominterninu ideologiju razbijanja Jugoslavije kao velikosrpske tvorevine i priznavanjem nezavisnosti Kosova i otcepljenjem od Srbije, oživotvorile su Amerika i Evropska unija!

 

(...) Pitate me šta Srbija treba da čini?
* Da se političkim sredstvima bori za svoja prava i pamti nepravde koje su joj nanete
* Da kritički sagleda svoju državnu politiku i ne postavlja ciljeve koji su neostvarivi
* Da dostojanstveno istrpi kosovski poraz
* Da se posveti preporodu Srbije, razvijanju tesne ekonomske i kulturne saradnje sa Republikom Srpskom i čuvanju celine srpskog naroda demokratskom i prosvećenom politikom.

 

(Večernje novosti, 20. mart 2008.)

 

DOSIJE ĆOSIĆ

STRANA ::: 1

 

 

 

 

 

 

Copyright * Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji - 2008

Web Design * Eksperiment