NACIONALNI PROGRAM

Akteri  |  Srpska pravoslavna crkva  |  Raspad Jugoslavije
Dosije Ćosić  |  Dosije Karadžić  |  Dosije Mladić  |  Dosije Jurišić

 

DOSIJE ĆOSIĆ

STRANA ::: 1

INFO   :::  Nacionalni program > Dosije Ćosić > Dobrica Ćosić: Pitanje istine

 

DOBRICA ĆOSIĆ: PITANJE ISTINE

Večernje novosti, 1. septembar 2010.

Akademik Dobrica Ćosić: Ne postoji teži zadatak za srpski narod od očuvanja Republike Srpske na principima Dejtonskog sporazuma

Ne postoji krupniji, teži zadatak za srpski narod u celini, danas, od očuvanja Republike Srpske na principima Dejtonskog sporazuma. U tom pogledu smatram da je politika sadašnjeg rukovodstva RS, posebno gospodina Dodika, izvanredna, uporna, dosledna i vešta.

Ta politika tolerancije, ta želja da se sarađuje sa neistomišljenicima, da se vodi dijalog i sa ljudima koji zastupaju srbofobiju i koji zastupaju fundamentalističke principe islama, ta želja koju ispoljava rukovodstvo RS, naročito gospodin Milorad Dodik, smatram da je izuzetno značajna i pokazuje njihovu zrelost, upornost i sposobnost RS da opstane. Ona je danas u svakom slučaju postala pitanje odbrane istine.

Borba za istinu u prošlosti, borba za istinu u bosanskom ratu, otpor markalizaciji i srebrenizaciji bosanskog rata i saznanja istine o njemu koju su sakrile velike sile i ti islamski faktori. Mislim da je RS poslednja odbrana srpske istine, srpske demokratije i srpskog prava na opstanak.

Čini mi se da u ovim danima nema jačeg političara, jače i pouzdanije ličnosti koja služi u odbrani RS od Dodika. Ja bih rekao, on održava i obeležava naše nacionalno dostojanstvo. On je čovek koji je u aktivnoj borbi sa nazadnim antidemokratskim snagama, snagama koje vode ponovo u sukob i ruše mir. On tu borbu vodi izvanredno, vešto, principijelno i treba mu i građanski i intelektualno i politički u svakom pogledu pomoći i podržati ga.

(Za film "Ponosni na Srpsku")

 

DOSIJE ĆOSIĆ

STRANA ::: 1

 

 

 

 

 

 

Copyright * Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji - 2008

Web Design * Eksperiment