PUBLIKACIJE

  Helsinška povelja  |  Helsinške sveske  |  Svedočanstva
Dokumenti  |  Ogledi  |  Ostale publikacije

 

OGLEDI

STRANA ::: 1

INFO   :::  Publikacije > Ogledi > Etika feminizma

 

 

OGLEDI 11

Etika feminizma

Ksenija Anastasijević

Priredila Ljiljana Vuletić

Acrobat PDF (797kb) >>>

 

Ksenija Anastasijević (1894-1981) je bila jedna od najznačajnijih filozofkinja morala u istoriji srpske misli. Kao etičarka koja se zalaže za integralno oslobođenje ličnosti ona je posebno uzimala u obzir položaj i prava žene. Celokupnu svoju koncepciju o uzdizanju žene do slobodne ličnosti i ravnopravnog člana društva zasnovala je na etičkim temeljima. Zato su njena feministička shvatanja ozbiljnija i dublja nego što su čisto feministička razlaganja koja su samo izraz ekonomskih, socijalnih ili političkih potreba. Feministička shvatanja Ksenije Anastasijević direktno proizilaze iz njenog kulta slobodne ličnosti - ističe, između ostalog, Ljiljana Vuletić u predgovoru knjige.

Izbor tekstova Ksenije Anastasijević sadrži četrdeset priloga iz periodike i dnevnih novina. Njime su obuhvaćeni radovi u kojima se ona bavila temom žene - filozofijom feminizma, tretmanom žene u filozofskim i literarnim delima, stvaralaštvom žena, životima istaknutih žena i njihovih dostignućima, feministima i antifeministkinjama, borbom žena za politička, socijalna i ekonomska prava, organizacijama žena, bliskošću feminističke i pacifističke ideologije...

 

Acrobat PDF (797kb) >>>

 

OGLEDI

STRANA ::: 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright * Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji - 2008

Web Design * Eksperiment