PUBLIKACIJE

  Helsinška povelja  |  Helsinške sveske  |  Svedočanstva
Dokumenti  |  Ogledi  |  Ostale publikacije

 

OSTALE PUBLIKACIJE

STRANA ::: 1

INFO   :::  Publikacije > Ostale publikacije > Urušavanje Jugoslavije – fatalna privlačnost srpskog nacionalizma

 

Izdavač: Norveški Helsinški Komitet, 2012.

Urušavanje Jugoslavije – fatalna privlačnost srpskog nacionalizma

Sonja Biserko

Iz predgovora Sabrine P. Ramet, Norveški univerzitet za nauku i tehnologiju i Centar za proučavanje građanskog rata

 

Acrobat PDF (2.13mb) >>>

„...Biserko dvostruko potkrepljuje svoju argumentaciju u ovoj knjizi.

Prvo, smatra da je srpski nacionalizam, kakav se prati još iz devetnaestog veka, bio osnovni faktor koji je pokrenuo raspad socijalističke Jugoslavije i gurnuo njene narodne u krvavi rat.

Drugo, smatra da srpski nacionalizam opstaje kao problem do danas, iako je Srbija pretrpela poraz 1995, pa još jednom 1999. godine. Srpski nacionalisti vole da citiraju književnika Dobrice Ćosića koji govori o Srbiji koja pobeđuje u ratovima, ali gubi u miru.

Ustvari, ono čemu se neki današnji srpski političari nadaju jeste „pobeda u miru“ uprkos dva poraza u vremenima kojih se sećamo.

„Pobeda“ bi danas podrazumevala aneksiju dela Bosne i Hercegovine, Republike Srpske – premda su i prošla i sadašnja vlada negirale takvu pretenziju – i podelu Kosova (iako novoizabrani predsednik Tomislav Nikolić govori kao da je Kosovo još uvek pod suverenitetom Srbije).

To srpski nacionalizam, kao i svaki drugi, svodi na teritorije. Međutim, ne radi se tu samo o teritorijama. Tu su i kultura i nacionalna religija, koje, ističu nacionalisti, treba sačuvati i odbraniti od svih pretnji (bile one realne ili ne).

Ali, šta je nacionalizam? Jedno od objašnjenja – a verujem da je u skladu sa stavom koji zastupa Biserko – jeste da je nacionalista onaj ko interese sopstvenog naroda nadređuje interesima drugih naroda (do te mere da se okupacija teritorije drugog naroda i progon pripadnika tog naroda smatraju „opravdanim“), interese pripadnika vlastitog naroda interesima pripadnika drugih naroda, i interese sopstvenog naroda kao kolektiviteta interesima pojedinih pripadnika sopstvenog naroda. Ovo poslednje se često prenebegava, ali način na koji je Miloševićev režim opljačkao privredu i građane Srbije da bi finansirao rat i omogućio bogaćenje ljudi bliskih režimu, ilustruje činjenicu da nacionalizam nije doktrina o ljudskim pravima, već doktrina o odbacivanju ljudskih prava, čak i pripadnika vlastitog naroda.

To znači i da se na susrete sa drugim narodima gleda kao na igre u kojima ima samo pobednika i gubitnika, u kojima je dobitak jedne strane neizostavno na štetu druge. Kada se ovako razmišlja o nacionalizmu može se govoriti i o stepenima nacionalizma: u praksi su najradikalniji oni nacionalisti koji najistrajnije sprovode gore navedene principe. Kada se tako posmatra, očito je da nacionalizam antiindividualan, antiliberalan i blizak ksenofobiji. Ali, i više od toga: pošto su nacionalizam i nasilje u korelaciji kada se radi o svemu što je van nacionalnog kruga i pošto, na određenom nivou, to nasilje pogađa celo društvo, može se reći da politički aktivni nacionalnisti nanose štetu i vlastitom narodu i drugim narodima.

U današnje vreme bi alternativa nacionalizmu morala biti očigledna. Primer Nemačke i Francuske nakon 1945, koje su prevazišle netreljivosti, sukobe i nepoverenja iz prošlosti, i izgradile novi odnos zasnovan na uzajamnom poštovanju, poverenju i saradnji, predstavlja model za druge narode. Štaviše, i sama Evropska unija se može posmatrati kao zajednica država koje rade za zajedničko dobro, a odbacuju logiku o isključivim dobitnicima ili gubitnicima. Izazov za današnju Srbiju jeste da se izbavi iz začaranog kruga poricanja, samopravednosti i samosažaljenja, i – kao u slučaju ekstremnijih nacionalista kakav je predsednik bosanskih Srba Milorad Dodik – negiranja dokumentovanih dokaza o događajima iz prošlosti.

Dodik i drugi Srbi koji dokumente podređuju mitovima sa lakoćom govore o 700.000 Srba stradalih u Jasenovcu; istina je, međutim – kako je to dokazala istoričarka Nataša Mataušić – da je u Jasenovcu ubijeno nešto više od 80.000 ljudi, među kojima je samo malo više od 45.000 bilo Srba. Insistiranje na neuporedivo većim brojkama, posebno kada su demografska istraživanja pokazala da je u Drugom svetskom ratu ukupno stradalo nešto preko jedan milion Jugoslovena, odraz je ne samo nedostatka moralnog integriteta i prezira prema istorijskoj istini, već i jedne nečasne političke agende. Stoga je knjiga Sonje Biserko dragoceni doprinos bavljenju problemom srpskog nacionalizma i jedan bitni korektiv koji će čitaocima pomoći da shvate suštinu patnji u zemljama južnih Slovena i Albanaca“.

 

Izdavač: Norveški Helsinški Komitet, 2012.

 

 

OSTALE PUBLIKACIJE

STRANA ::: 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright * Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji - 2008

Web Design * Eksperiment