PROJEKTI

ARHIVA

 

PROJEKTI

STRANA ::: 1

INFO   :::  Projekti > Arhiva > Monitoring reforme zatvorskog sistema 2012-2013

 

MONITORING REFORME ZATVORSKOG SISTEMA 2012-2013

Osnovni cilj ovog dvogodišnjeg projekta jeste da doprinese ostvarivanju ljudskih prava u okviru zatvorskog sistema u Srbiji. Počev od januara 2012. Odbor planira 14 monitoringa zatvorskih institucija, 4 konferencije za štampu i dve profesionalne konferencije u saradnji sa zaštitnikom građana i Misijom OEBS u Srbiji, dva studijska putovanja za upravnike zatvora i jedan analitički pregled napretka/nazadovanja u procesu reforme u periodu 2011-2013. Ciljne grupe: nadležni zvaničnici, poslanici i osoblje zatvorskih institucija. Očekivani rezultati: nadležni zvaničnici senzibilisani u pogledu svoje odgovornosti za ostvarivanje ljudskih prava zatvorenika, pojačan pritisak na donosioce odluka za sistemsku promenu u oblasti zdravstvene zaštite zatvorenika, doprinos efikasnosti Nacionalnog zaštitnog mehanizma i osoblje zatvorskih institucija potstaknuto na primenu EU praksi.

 

 

 

 

  

PROJEKTI

STRANA ::: 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright * Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji - 2008

Web Design * Eksperiment