PROJEKTI

ARHIVA

 

PROJEKTI

STRANA ::: 1

INFO   :::  Projekti > Arhiva > Monitoring reforme zatvorskog sistema u 2014 > Tekst

 

MONITORING REFORME ZATVORSKOG SISTEMA U 2014

 

Monitoring reforme zatvorskog sistema u
2014. godini

25. decembar 2014.

Helsinški odbor za ljudska prava nastavio je i ove godine da prati tok reforme zatvorskog sistema, odnosno ustanova za izvršenje krivičnih sankcija u Srbiji. Šestomesečni projekat „Nastavak monitoringa reforme zatvorskog sistema“ realizovan je zahvaljujući podršci Civil Rights Defenders. Tokom druge polovine 2014. tim Helsinškog odbora je obišao šest ustanova u nadležnosti Uprave za izvršenje krivičnih sankcija Ministarstva pravde: pet kazneno-popravnih zavoda (u Nišu, Sremskoj Mitrovici, Zabeli, Požarevcu i Valjevu) i Specijalnu zatvorsku bolnicu u Beogradu, kao i kancelarije za alternativne sankcije u Nišu, Sremskoj Mitrovici, Beogradu, Požarevcu i Valjevu.

Detaljan izveštaj o ovim ustanovama, kao i prvi nezavisni izveštaj o radu kancelarija za alternativne sankcije biće objavljen krajem januara 2015.godine.

Ovo su samo neka od zapažanja tima Helsinškog odbora.

 

KPZ za maloletnike u Valjevu i Kancelarija za alternativne sankcije

(2-3. decembar 2014)

 

U vreme monitoringa KPZ u toku je bila rekonstrukcija zavodske kuhinje, trpezarije i jednog krila. Rekonstrukciju zavoda koji je bio poplavljen maja 2014. finansira Vlada Kraljevine Norveške. Oba mosta koja omugućavaju prilaz zavodu su srušena, a do sada je samo jedan osposobljen za kretanje ljudi i vozila. Drugi most koji je vodio do pritvorske jedinice još nije u funkciji. Sva pritvorena lica su u maju iseljena i prebačena u Centralni zatvor u Beogradu.

Tim je u Zavodu zatekao 260 osuđenika. Među njima nema maloletnih lica, ali ima mlađih punoletnika, od kojih je četrnaestoro izdržavalo kaznu maloletničkog zatvora. Od ukupnog broja osuđenih lica, čak polovinu čine povratnici.

U toku 2014. godine u pokrenuta su 342 disciplinska postupka, što je veoma mnogo u odnosu na ukupnu zavodsku populaciju. Najčešće kazne su samica, uslovna samica i zabrana prijema paketa. U toku 2014 godine ukupno je izrečeno 964 dana samice.

U kancelariji za alternativne sankcije radi jedan poverenik sa punim radnim vremenom i jedan radnik iz KPZ, koji je angažovan u kancelariji 3 radna dana nedeljno. Poverenici prate sprovođenje 125 alternativnih sankcija – od toga broja čak 80 kazni su kazne zabrane kretanja van prostora u kome osuđenik stanuje, dok se 36 kazni odnosi na rad u javnom interesu.

 

KPZ u Nišu i Kancelarija za alternativne sankcije

(29-30. septembar 2014)

 

U odnosu na prethodni monitoring uočene su izvesne promene, uključujući i poboljšanje smeštajnih kapaciteta. Okončani su radovi na rekonstrukciji pojedinih paviljona koji su bili u izuzetno lošem stanju. Osuđena lica iz ovih paviljona sada su smeštena u okrečene sobe, sa novim podovima i prozorima, krevetima i toaletima. Na oslikavanju unutrašnjosti novosagrađene crkve radila su osuđena lica. U toku je rekonstukcija još jednog paviljona.

Uprkos evidentnim naporima uprave zatvora da poboljša uslove života osuđenika, ustanovu i dalje opterećuju problemi: smanjen broj pripadnika službe obezbeđenja, nedovoljan broj vaspitača, nedovoljni kapaciteti za obuku i upošljavanje, kao i veliki broj disciplinskih postupaka. Takođe, veliki broj osuđenih lica (1.256 na dan posete), pogotovo u zatvorenom odeljenju, isuviše opterećuje zaposlene, nažalost na uštrb dobre organizacije i prava osuđenika.

Iako je uvođenje tužilačke istrage uticalo na smanjenje broja pritvorenih lica u zatvoru, u istrazi se na dan posete nalazilo čak 95 osoba.

Sudeći po dokumentaciji, čak jedna trećina osuđenika spada u kategoriju lica sa smetnjama u razvoju ili zavisnika: smetnje u intelektualnom funkcionisanju ili psihijatrijske probleme trenutno ima 41 osuđenik, zloupotreba psihoaktivnih supstanci zabeležena je kod 308 osoba, a alkoholizam kod 84.

Kancelarija za alternativne sankcije postoji skoro godinu dana u Nišu. Međutim, po mišljenju tima, potrebno je da bude samostalnija da bi bolje i efikasnije funkcionisala, i to sa dodatno osposobljenim i većim brojem zaposlenih koji bi bili puno radno vreme angažovani u kancelariji u svojstvu poverenika.

 

KPZ u Sremskoj Mitrovici i Kancelarija za alternativne sankcije

(16-17. oktobar 2014)

 

U Zavod se u poslednjih godinu dana veoma malo ulagalo. Mnogi paviljoni i prostorije i dalje nisu usklađeni sa standardima humanog služenja zatvorske kazne.

Zatvor je i dalje prenaseljen (2.048 lica na dan posete), dok su realni kapaciteti maksimalno 1.300 osuđenika. Pritisak na ovu ustanovu ne jenjava – u prijemnom odeljenju, na primer, koje može da primi 96 optuženih, tim je zatekao 129 lica od kojih mnogi tu ostaju duže od zakonskog roka od 30 dana u čekanju na „slobodno mesto“. U pritvoru je , takođe, prevelik broj lica (89).

Broj zaposlenih u službi obezbeđenja je nedovoljan. Zbog prevelikih vaspitnih grupa, malog broja vaspitača i neadekvatnog rada sa osuđenim licima više od 70% osuđenika kaznu služi u zatvorenom odeljenju.

Kancelarija za alternativne sankcije u Sremskoj Mitrovici otvorena je pre gotovo godinu dana. Ima samo jednog poverenika u stalnom radnom odnosu, dok je 3 poverenika angažovano iz KPZ. U vreme posete Helsinškog odbora, ova kancelarija je pratila realizaciju kazni za 68 osuđenih osoba.

 

Kazneno popravni zavod za žene u Požarevcu

(19. novembar 2014)

 

Od 2013. godine nije bilo nikakvih promena u smislu adaptacije ili rekonstrukcije smeštajnih kapaciteta: Zavod još čeka odobrenje projekta „velikog renoviranja“ (adaptacija postojeće zgrade i izgradnja nove, kao i rekonstrukcija infrastrukture). Prema projektu smeštajni kapaciteti zavoda bi se sa postojećih 170 mesta povećaju na 350. Prema rečima upravnika, preko 50% osuđeničke populacije u 2014. (251 na dan posete) čine povratnice - čak 131. Nedovoljno osuđenica je radno angažovano, iako je - po rečima upravnika - trenutno oko 100 žena raspoređeno na razne poslove (krojačnici, na ekonomiji, održavanje kruga zavoda i u bašti).

Najveći problem su upravo osuđenice u zatvorenom odeljenju koje nisu radno angažovane. Od ukupno 53 disciplinskih mera preduzetih u 2014. godini, čak 38 su bile upućivanje u samicu.

Zabeleženo je i znatno osipanje kadrova u svim službama (zdravstvena služba, tretman, služba obezbeđenja).

 

Kazneno popravni zavod u Zabeli i Kancelarija za alternativne sankcije u Požarevcu

(20. novembar 2014)

 

Od prethodne posete preduzeti su manji radovi na sređivanju smeštajnih uslova (krečenje, sređivanje kupatila u pojednim objektima i slično).

U Zabeli je u prethodnih godinu dana broj zatvorenika sa 1.459 povećan na 1.584. Srazmerno tome, za isto toliko se povećao i broj osuđenih lica u zatvorenom odeljenju - sa 1.150 (u 2013) na 1.261 (u 2014. godini).

Broj radno angažovanih i dalje je mali - oko 30% od ukupne osuđeničke populacije. Kao razlog upravnik navodi nezainteresovanost osuđenika i nedovoljan broj „radnih mesta“.

Pritvorska jedinica nije u sklopu Zavoda. U zgradi pritvora se nalaze i prekršajno kažnjena lica, ali su ona odvojena od pritvorenika. Prema rečima upravnika, broj pritvorenika se ove godine drastično smanjio - sa 100 na 19. Smeštajni uslovi u pritvoru su u protekle dve godine poboljšani - sobe su okrečene, a postavljeni su novi kreveti i ormarići. U pritvoru se prosečno boravi do 4 meseca, ali ima i pritvorenika koji su tu i više od godinu dana.

U Kancelariji za alternativne sankcije u stalnom radnom odnosu je jedan poverenik, dok su još dva poverenika angažovana iz KPZ u Zabeli. U vreme posete tima, stalno zaposleni poverenik je pratio izvršenje 44 alternativne sankcije.

  

PROJEKTI

STRANA ::: 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright * Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji - 2008

Web Design * Eksperiment