PROJEKTI

ARHIVA

 

PROJEKTI

STRANA ::: 1

INFO   :::  Projekti > Arhiva > Kampanja civilnog društva za efikasnu zaštitu osoba sa mentalnim smetnjama > Tekst

 

KAMPANJA CIVILNOG DRUŠTVA
ZA EFIKASNU ZAŠTITU OSOBA SA MENTALNIM SMETNJAMA

 

Predstavljanje rezultata monitoringa pet velikih psihijatrijskih bolnica u Srbiji

Photo: Medija Centar Beograd

Beograd, 24. april 2014.

 

U četvrtak 24. aprila 2014. je održana konferencija za novinare u Medija centru u Beogradu povodom prezentovanja rezultata monitoringa pet velikih psihijatrijskih bolnica u Srbiji. Projekat je sproveo Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji u saradnji sa IAN (Međunarodna mreža pomoći). Monitoring specijalnih psihijatrijskih bolnica u Kovinu, Vršcu, Novom Kneževcu, Gornjoj Toponici i Beogradu, deo je projekta „Kampanja civilnog društva za efikasnu zaštitu osoba sa mentalnim poteškoćama“, koji je podržala ambasada Kraljevine Norveške u Beogradu. Projekat je sproveden pod pokroviteljstvom Ministarstva zdravlja Republike Srbije, Zaštitnika građana i Pokrajinskog ombudsmana.

Na konferenciji za novinare su govorile predstavnice Helsinškog odbora za ljudska prava u Srbiji, Ljiljana Palibrk i Jelena Mirkov Subić, kao i predstavnice Međunarodne mreže pomoći, Marina Bogdanović i Tijana Eror. Rečeno je da u psihijatrijskim ustanovama u Srbiji lečenje nije ni blizu savremenom, a često se dešava da su pacijenti pod jakom medikamentnom terapijom, zbog čega ne mogu ni da funkcionišu čak i nekoliko dana nakon uzimanja medikamenata. Takođe je konstatovano da je veliki broj pacijenata smešten u psihijatrijskim bolnicama na dug vremenski period, što je protivno međunarodnim standardima i praksi. Neretko se dešava i da su pacijenti smešteni iz socijalnih (više od 50% korisnika) a ne iz zdravstvenih razloga u ovim bolnicama. U Klinici Laza Lazarević, koja je po smeštajnim kapacitetim u najboljem stanju u odnosu na kvalitet smeštaja u drugim bolnicama, atmosfera je hladna, što nije terapeutski i ne predstavlja dobar tretman za pacijenta.

Opšta ocena je da treba izvršiti reformu celokupnog načina lečenja psihijatrijskih bolesnika u smeru deinstitucionalizacije psihijatrijskih bolnica, promeniti pristup u lečenju pacijenata kroz pravljenje individualnih planova lečenja. Takođe, potrebno je povećati broj zaposlenih u svim bolnicama, ali i raditi na kontinuiranoj obuci svog osoblja koje je u svakodnevnom kontaktu sa pacijentima.

Snimak događaja možete pogledati preko MC Web televizije:
http://www.mc.rs/predstavljanje-rezultata-monitoringa-pet-velikih-psihijatrijskih-bolnica-u-srbiji.4.html?eventId=9359

 

GALERIJA:::

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

PROJEKTI

STRANA ::: 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright * Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji - 2008

Web Design * Eksperiment