PROJEKTI

ARHIVA

 

PROJEKTI

STRANA ::: 1

INFO   :::  Projekti > Arhiva > Kampanja civilnog društva za efikasnu zaštitu osoba sa mentalnim smetnjama > Tekst

 

KAMPANJA CIVILNOG DRUŠTVA
ZA EFIKASNU ZAŠTITU OSOBA SA MENTALNIM SMETNJAMA

 

Briga o mentalnom zdravlju: politika i strategija

Beograd, 5. maj 2014.

HELSINŠKE SVESKE 33 - Briga o mentalnom zdavlju: Po meri ljudskog dostojanstva >>>

 

Konferencija pod nazivom „Briga o mentalnom zdravlju: politika i strategija“ koju je Helsiniški odbor organizovao u beogradskom „Aeroklubu“ deo je projekta koji je podržala Ambasada Kraljevine Norveške u Beogradu. Projekat je realizovan u partnerstvu sa Međunarodnom mrežom pomoći (IAN), i u saradnji sa Ministarstvom zdravlja Republike Srbije i kancelarijama zaštitnika građana i pokrajinskog ombudsmana.

Konferencija je istovremeno bila i promocija publikacije „Briga o mentalnom zdravlju – po meri ljudskog dostojanstva“, proistekle iz ovog projekta.

Konferenciju su pozdravnim govorima otvorili Sonja Biserko, predsednica Helsinškog odbora, Ljiljana Palibrk, koordinatorka projekta, Njegova ekselencija Nils Ragnar Kamsvag, ambasador Kraljevine Norveške, Njegova ekselencija Laurent Louis Stokvis, ambasador Kraljevine Holandije, Slavica Đukić Dejanović, narodna poslanica i predsednica Udruženja psihijatara Srbije, i Judith K Lepuschitz, predstavnica Ambasade Sjedinjenih Američkih Država.

Govoreći i procesu deinstitucionalizacije osoba sa mentalnim smetnjama u Srbiji, Biserko je posebno istakla problem društvene stigmatizacije ove osetljive kategorije stanovništva – problem čiju su ozbiljnost, kako je rekla, uočile i organizacije civilnog društva i predstavnici nezavisnih agencija i državnih institucija kao učesnici radne grupe uspostavljane ovim projektom. „Koncept ljudskih prava nije sistemski ugrađen u sve oblasti društva, posebno kada su u pitanju marginizovane i osetljive grupe. Verujem da samo zajedničkim naporima možemo da pokrenemo proces deinstitucionalizacije i zaustavimo nehuman tretman ovih osoba“, rekla je Biserko.

Ambasador Laurent Louis Stokvis je rekao kako je u njegovoj zemlji rano otkriveno da deinstitucionalizacija može i treba da bude sprovedena, i poručio da bi Srbija mogla da razmotri holandski primer i eventualno ga prilagodi svojim potrebama i mogućnostima.

Ambasador Nils Ragnar Kamsvag je, sa svoje strane, pohvalio prve pozitivne korake koje je Srbija napravila u reformi sistema mentalnog zdravlja. Međutim, izazovi pred kojima se Srbija nalazi u ovoj oblasti brojni i složeni, i obaveza je države da se s tim izazovima efikasno suoči, rekao je.

Prema oceni Judith K Lepuschitz, prava osoba sa mentalnim poteškoćama u Srbiji su nedovoljno zaštićena. Jedan od razloga je to što se ova tema posmatra samo iz medicinske perspektive, a ne i u celom kontekstu ljudskih prava. „Neće biti razumevanja za osobe sa mentalnim poteškoćama sve dok se ne promeni ugao gledanja“, rekla je.

Dr Slavica Đukić Dejanović smatra da je stigmatizacija i dalje najveći problem osoba sa mentalnim poteškoćama, i da nijedan segment društva ne može samostalno da reši ovaj problem. „Od antičkih vremena odosbe sa mentalnim smetnjama su lečene isterivanjem zlih duhova, i to se suštinski nije ni do danas promenilo u kolektivnoj svesti,“ rekla je dodajući da je u Srbiji, uprkos svemu, proces deinstitucionalizacije već otpočeo – u četiri velika zdravstvena centra otpust rezidencijalnih korisnika psihijatrijskih usluga povećen je za deset posto u poslednje vreme.

Prvi panel je moderirala Jelena Mirkov Subić iz Helsinškog odbora, a panelisti su bili Miloš Janković, zamenik zaštitnika građana, prof. dr Đorđe Alempijević, član Komiteta Saveta Evrope za prevenciju torture (CPT), Žarko Marković iz Beogradskog centra za ljudska prava i Nikola Grujić iz Komiteta pravnika za ljudska prava (YUCOM). Dr Alempijević je istakao da se direktno fizičko zlostavljanje pacijenata u psihijatrijskim bolnicama ne dešava često, ali da ne treba zaboraviti da i smeštaj u lošim uslovima predstavlja nečovečno i ponižavajuće postupanje. On je takođe istakao značaj individualnih planova lečenja u psihijatrijskim ustanovama, što podrazumeva adekvatan broj osoblja u odnosu na broj pacijenata – a to u Srbiji uglavnom nije slučaj.

Miloš Janković je govorio o Nacionalnom preventivnom mehanizmu (NPM) u okviru kojeg je zaštitnik građana sa pokrajinskim ombudsmanom i nevladinim organizacijama obilazio psihijatrijske bolnice. Uočeni su brojni nedostaci - od nedovoljnog broja osoblja do prakse izolacije osoba s mentalnim smetnjama. Manjkavosti postoje i u zakonskoj regulativi, rekao je, zato što je problem sistemske prirode. Janković smatra da je neophodno formirati posebne i autonomne jedinice za zaštitu mentalnog zdravlja u kojima bi se o pacijentima starali multidisciplinarni timovi - lekari, radni terapeuti i pravnici, a koje bi bile pod nadležnošću Ministarstva zdravlja. Predstavnici YUCOM-a i Beogradskog centra za ljudska prava su se složili da pravna regulativa u ovoj oblasti treba da se promeni, kao i sudska praksa. Oni su istakli da su nalazi veštaka često nestručni i zasnovani na zastareloj medicinskoj dokumentaciji.

Moderatorka drugog panela bila je Marina Bogdanović iz IAN-a, a o deinstitucionalizaciji su govorili doc. dr Vladimir Jović, psihijatar i ekspert NPM, dr Paolo Serra, psihijatar i konsultant Caritas Italiana, dr Jovanka Petrović, direktorka SPB „Sveti Vrači“ u Novom Kneževcu i dr Tatjana Voskresenski, direktorka SPB „Dr Slavoljub Bakalović u Vršcu. Dr Vladimir Jović je istakao da je humano lečenje jedino moguće ukoliko se sprovede deinstitucionalizacija. Bolesnici koje je nužno hospitalizavati mogu se zbrinuti kao akutni slučajevi, ali se pri tom ne bi smeli zadržavati u klinikama i po sanaciji akutnog stanja, što je mahom slučaj, rekao je.

 

GALERIJA:::

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

PROJEKTI

STRANA ::: 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright * Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji - 2008

Web Design * Eksperiment