PROJEKTI

ARHIVA

 

PROJEKTI

STRANA ::: 1

INFO   :::  Projekti > Arhiva > Gradimo mostove, a ne zidove: Uloga univerziteta u izgradnji mira > Tekst

 

GRADIMO MOSTOVE, A NE ZIDOVE:
ULOGA UNIVERZITETA U IZGRADNJI MIRA

Opšte informacije o programu

 

"Gradimo mostove, a ne zidove: Uloga univerziteta u izgradnji mira" je internacionalni program Norveškog Helsinškog komiteta za ljudska prava (NHC) s opštim ciljem razvijanja saradnje između civilnog društva i univerziteta u Bosni i Hercegovini, u Srbiji i na Kosovu u oblasti interkulturalnog razumevanja, ljudskih prava i pomirenja.

Cilj projekta je izgradnja kompetencija kod univerziteta/fakulteta, partnera u programu, koje će im omogućiti da obrazuju studente na način koji će doprineti razvoju demokratske kulture utemeljene na vrednostima ljudskih prava na Zapadnom Balkanu. Sa znanjima o interkulturalnom razumevanju, ljudskim pravima i procesima koji vode pomirenju kao integralnom delu sistema obrazovanja za relevantne profesionalne grupe u regionu, iste će moći biti promotori ovih vrednosti na svojim budućim radnim mestima.

Program prevashodno podrazumeva uvođenje izbornog predmeta na univerzitetima u BiH, Srbiji i na Kosovu. To će biti prvi put da se tri tematska predmeta - interkulturalno razumevanje, ljudska prava i obnova poverenja i pomirenje - uvode kao zajednički predmet na univerzitetima u regionu. Ovaj program je ujedno osnov za aktivnosti na univerzitetu koje će voditi ka utvrđivanju uloge fakulteta i univerziteta u regionu u izgradnji mira.

Program „Gradimo mostove a ne zidove“ počeo je sa realizacijom novembra meseca 2012. godine u Novom Sadu, u saradnji sa Fakultetom za prvane i poslovne studije Dr Lazar Vrkatić.

 

U program su uključeni sledeći univerziteti/fakulteti:

Univerzitet u Tuzli

Internacionalni Univerzitet u Novom Pazaru

Fakultet za pravne i poslovne studije Dr Lazar Vrkatić u Novom Sadu

Univerzitet u Prištini

Fakultet Humanističkih nauka, Univerzitet Džemal Bjedić u Mostru

 

Program predviđa sledeće aktivnosti:

Predmet (kurs) interkulturalnog razumevanja, ljudskih prava i procesa koji vode pomirenju. Kurs se organizuje i za redovne studente i za studente drugih usmerenja (studenti uz rad).

Podrška izradi stručne literature koja ima za temu gore navedene vrijednosti.

Osnivanje Kutka za interkulturalno razumevanje, ljudska prava i pomirenje pri bibliotekama na 5 univerziteta u regionu.

Organizovanje konferencija o pomirenju na univerzitetima i jedna regionalna konferencija o ulozi univerziteta u izgradnji mira.

Organizovanje studentskih razmena između 5 univerziteta u programu, kao i razmenu nastavnog kadra i predavača

 

Od početka realizacije programa, do sada je na fakultetu u Novom Sadu uspešno završen prvi ciklus održavanja jednosemestralnog kursa za redovne studente, Fakulteta za pravne i poslovne studije, koji je trajao u periodu od novembra meseca 2012 do marta meseca 2013 godine. Od marta meseca 2013 godine, počeo je drugi ciklus jednosemestralnog kursa kako za redovne studente, tako i za studente uz rad. Takođe, uspešno su realizovane i dve studentske posete – poseta Internacionalnom Univerzitetu u Novom Pazaru i Univerzitetu u Tuzli.

U maju mesecu planirano je održavanje Konferencije o ulozi Univerziteta u izgradnji mira na Fakultetu za pravne i poslovne studije Dr Lazar Vrkatić, a u oktobru mesecu 2013 godine, fakultet u Novom Sadu posetiće studenti Univerziteta u Prištini.

 

PROJEKTI

STRANA ::: 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright * Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji - 2008

Web Design * Eksperiment