PROJEKTI

ARHIVA

 

PROJEKTI

STRANA ::: 1

INFO   :::  Projekti > Arhiva > Gradimo mostove, a ne zidove: Uloga univerziteta u izgradnji mira > Tekst

 

GRADIMO MOSTOVE, A NE ZIDOVE:
ULOGA UNIVERZITETA U IZGRADNJI MIRA

 

Konferencija
„Uloga Univerziteta u izgradnji mira“

Novi Sad, 10–11. maj 2013.

 

Konferencija pod nazivom „Uloga Univerziteta u izgradnji mira“ održana je 10. i 11. maja 2013 godine, na Fakultetu za pravne i poslovne studije Dr Lazar Vrkatić u Novom Sadu.

Konferencija je održana u okviru projekta „Gradimo mostove a ne zidove“ koji je podržana od strane Norveškog Helsinškog komiteta. Inače, ovaj projekat Helsinški odbor u Srbiji realizuje u saradnji sa Fakultetom za pravne i poslovne studije Dr Lazar Vrkatić u Novom Sadu.

Konferenciju je otvorila prof. Dr Mirjana Frančesko – dekanka FPPS. Skup su pozdravili Dušan Jakovljev – Potpredsednik Skupštine AP Vojvodine, Sonja Biserko – Predsednica Helsinškog odbora za ljudska prava u Srbiji i Enver Đuliman - Norveški Helsinški Komitet, koji su posebno naglasili važnost teme i same konferencije i poželeli uspešan rad učesnicima.

 

Prvog dana konferencije predavači su bili:

Obrazovanje i nacionalizam – prof. dr Žarko Korać, Filozofski fakultet, Beograd;

Ljudska prava i visoko obrazovanje u regionu – prof. dr Fuada Stanković, rektorka Univerziteta u Novom Sadu (2001-2004);

Vojvodina multikulturalna zajednica – mr Andor Deli, Potpredsednik Vlade AP Vojvodine;

Obrazovanje i istorija – Enver Đuliman;

Uloga umjetnosti u suočavanju sa prošlosti - Dino Mustafić.

 

U radu Panela učestvovali su: Mato Groznica, Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje i zaštitu prava nacionalnih zajednica; prof. dr Petar Teofilović, vojvođanski Ombudsman (2003-2009); prof. dr Alpar Lošonc, profesor Univerzieta u Novom Sadu; prof. dr Fuada Stanković; prof. dr Svenka Savić, profesorka emeritus; Dino Mustafić; Veljko Milić, student, i, moderator, prof. dr Duško Radosavljević

 

Drugog dana konferencije teme i predavači su bili:

Suočavanje sa prošlošću na području Zapadnog Balkana – prof. dr Ranko Končar;

Transformacija konflikta: Od kulture nasilja do kulture mira - prof. dr Nerzuk Ćurak;

Intelektualci i izgradnja mira – prof. dr Boško Kovačević;

Uloga studenata u izgradnji mira - Veljko Milić, Ljiljana Dragutinović, Tamara Gajić.

 

Na Studentskom panelu koji je održan drugog dana konferencije: Visoko obrazovanje i mladi u Srbiji učestvovali su: Ljiljana Dragutinović, Radivoje Jovović, Veljko Milić, Miloš Grujić i Srđan Marinković. Moderator je bila Nikolina Matijević. MA

 

Učesnici konferencije su bili studenti, slušaoci I i polaznici II semestra kursa “Interkulturalno razumevanje, ljudska prava i pomirenje”, univerzitetski nastavnici i aktivisti iz NVO-sektora.

Prvog dana konferencije, otvoren je Kutak za ljudska prava i interkulturalno razumevanje, u Biblioteci fakulteta, sa preko 300 knjiga i naslova iz ove oblasti, koje su preko Norveškog Helsinškog komiteta i Helsinškog odbora za ljudska prava u Srbiji, donirani fakultetu.

 

GALERIJA:::

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROJEKTI

STRANA ::: 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright * Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji - 2008

Web Design * Eksperiment