PROJEKTI
- ARHIVA -

ARHIVA

 

PROJEKTI - ARHIVA

STRANA ::: 1

INFO   :::  Projekti > Arhiva > Jačanje indentiteta Sandžaka

 

JAČANJE IDENTITETA SANDŽAKA

Projekat obuhvata održavanje dvodnevne konferencija u Novom Pazaru i objavljivanje trankripta debata u posebnoj ediciji. Dnevni red konferencije fokusira probleme svakodnevnog života, koji opterećuju sve stanovnike bez izuzetka, realne mogućnosti za angažovanje celokupnog razvojnog potencijala regiona i, iznad svega, potrebu jačanja multietničkog i multikonfesionalnog identiteta Sandžaka i to od strane samih građana koji tu žive.

Stoga je cilj projekta da identifikuje realne probleme sa kojima se suočavaju svi građani Sandžaka, bez obzira na političku ili versku pripadnost, pokrene potencijal sandžačke "uspavane" intelektualne elite "umerenjaka" za dobrobit regiona, dovede za isti sto predstavnike antagoniziranih političkih partija i verskih frakcija, podigne svest javnosti o potrebi da se sandžačka "tempirana bomba" demontira od strane samih građana i pomogne lokalnim političkim faktorima da artikulišu stvarne interese regiona umesto da se povinuju odlukama koje zvanični Beograd donosi u njihovo ime. Konferencija u Novom Pazaru je tako planirana da rezultira realističnim smernicama za adekvatnije političke aranžmane u regionu, uključujući i decentralizaciju.

Projekat sa realizuje uz podršku Ambasade SAD u Beogradu.

 

 

 

 

 

 

PROJEKTI - ARHIVA

STRANA ::: 1

 

 

 

 

 

 

Copyright * Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji - 2008

Web Design * Eksperiment