PROJEKTI

ARHIVA

 

PROJEKTI

STRANA ::: 1

INFO   :::  Projekti > Arhiva > Ljudi iz enklava: subjekti, a ne objekti

 

LJUDI IZ ENKLAVA: SUBJEKTI, A NE OBJEKTI

U skladu sa svojim dugoročnim bavljenjem srpskom zajednicom na Kosovu, naročito srpskim stanovništvom južno od Ibra, Helsinški odbor realizuje jednogodišnji projekat čiji je cilj da potstakne društvenu integraciju Srba koji žive u enklavama tako što će naročito mladim ljudima, sa jedne strane, pomoći da sagledaju mogućnosti za poboljšanje njihovog ukupnog položaja i uspostavljanja komunikacije sa albanskim vršnjacima i susedima, a, sa druge, senzibilisati kosovsku javnost, lokalne vlasti, UNMIK i EULEX za probleme koji najviše opterećuju stanovnike srpskih enklava. Projekat je tako planiran da obaveštava i javnost u Srbiji o stvarnim, svakodnevnim problemima kosovskih Srba u enklavama i time izvrši dodatni pritisak na vlasti u Beogradu da dobro razmisle pre nego što povuku bilo kakav potez u vezi Kosova. Konačno, ali ne najmanje važno, projekat bi trebalo da amortizuje efekte "patriotske propagande" koja dolazi iz Beograda i Severne Mitrovice i pokaže kako i mali koraci u dobrom pravcu mogu suštinski da promene život ljudi i, u tom smislu, njihovu percepciju realnosti i "druge strane".

Projekat se realizuje uz pomoć kancelarije USAID u Prištini, Kosovo.

 

 

 

 

 

 

PROJEKTI

STRANA ::: 1

 

 

 

 

 

 

Copyright * Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji - 2008

Web Design * Eksperiment