PROJEKTI
- ARHIVA -

ARHIVA

 

PROJEKTI - ARHIVA

STRANA ::: 1

INFO   :::  Projekti > Arhiva > Potsticanje javne debate o radikalizmu u Srbiji

 

POTSTICANJE JAVNE DEBATE O RADIKALIZMU U SRBIJI

pro-ned.gif (2388 bytes)

Cilj projekta je da potstakne javnu debatu i percepciju javnosti o ulozi Srpske radikalne stranke u propagiranju etničkog čišćenja u bivšoj Jugoslaviji. Radi postizanja ovog cilja Helsinški odbor distribuira informacije sa suđenja lideru Srpske radikalne partije Vojislavu Šešelju, imajući u vidu da je samo suđenje jedinstvena prilika za otvaranje javnog dijaloga o nedavnoj prošlosti i promociju novog sistema vrednosti koji je neophodan u procesu tranformacije Srbije u modernu demokratsku državu. U fokusu projekta je šira javnost, posebno mlade generacije. Aktivnosti projekta obuhvataju online distribuciju analiza suđenja i tekstova koji ilustruju njegovu suštinu, četiri panela u većim univerzitetskim centrima u Srbiji, TV debate na lokalnim i regionalnim stanicama, kao i kampanje "od mladih za mlade". Neki segmenti ovog jednogodišnjeg projekta realizuju se u partnerstvu sa Inicijativom mladih za ljudska prava.

Realizaciju projekta pomogla je Nacionalna zadužbina za demokratiju (National Endowment for Democracy).

 

 

 

 

 

 

PROJEKTI - ARHIVA

STRANA ::: 1

 

 

 

 

 

 

Copyright * Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji - 2008

Web Design * Eksperiment