PROJEKTI

ARHIVA

 

PROJEKTI

STRANA ::: 1

INFO   :::  Projekti > Arhiva > Promovisanje nacela tranzicione pravde i kulture odgovornosti u društvu (2010-13) > HP...

 

PROMOVISANJE NAČELA TRANZICIONE PRAVDE I KULTURE ODGOVORNOSTI U DRUŠTVU (2010-13)

HELSINŠKA POVELJA broj 157-158

novembar - decembar 2011.

 

Acrobat PDF (659kb) >>>

 

Uvodnik

Sonja Biserko: Istrajavanje na starim ciljevima >>>

 

Srbija bez kandidature

Ivan Torov: Završna epizoda bleferske politike >>>

Nastasja Radović: Razorno jedinstvo

Nikola Samardžić: Srbija kao evropska dilema >>>

Miroslav Filipović: Dani najveće sramote

Stipe Sikavica: Ugrožena profesionalizacija

 

Evropska unija na prekretnici

Vladimir Gligorov: Dugovi i demokratija >>>

 

"Stanje Nemačke"

Lidija Klasić: Smeđa močvara

Boško Jakšić: Melodrama ili tragedija

Davor Gjenero: Odgovornost za hibernaciju integracijskog procesa na Zap. Balkanu

Seniha Muharemi Vukos: Evropski izazov: sa pogrešne na pravu stranu

 

Tranziciona pravda

Irena Antić: Monstruozni pohod 10. Diverzantskog odreda

Slobodanka Ast: Patriotske suze i računice >>>

 

Reciklaža prošlosti

Slavko Goldštajn: Jasenovac i Blajburg nisu isto

 

Odlazak Ante Markovića

Dimitrije Boarov: Premijer poslednje nade >>>

 

Šta je pokazao popis

Tamara Kaliterna: Kad brojke progovore

 

Sandžak

Safeta Biševac: Politika u drugom planu

 

SPC i Crna Gora

Vojislava Vignjević: Mimo božjih i ovozemaljskih zakona

 

Manjinska glasila

Bojana Oprijan Ilić: Strah od gašenja i političke (sve)moći

 

Rusija

Petar Popović: Naprslina na Putinu

 

Pogled sa strane

Srđan Jovanović Maldoran: Srbija i budućnost

 

Nova izdanja

Pavel Domonji: Sloboda se ne poklanja, nego osvaja

 

Povelja na licu mesta

Gordana Perunović Fijat: Kikinda: krila u noći

 

umesto eseja

Nenad Daković: Ko je Barbarogenije

 

Sport i propaganda

Ivan Mrđen: Magla svuda, magla oko nas

 

Iz osmanke baštine

Olga Zirojević: Delije

 

Ogled

Zoran Janić: Putovanju u srce utopije (3)

 

Naša pošta

Rade Vukosav: Srbija je zatočenik vlastitog nacionalizma

 


Helsinška povelja - glasilo Helsinškog odbora za ljudska prava u Srbiji, ISSN 1451-6195
Rige od Fere 20, Beograd; tel. 011/3032-408; fax. 2639-437; e-mail: povelja@eunet.rs
Internet izdanje: http://www.helsinki.org.rs
Uređivački odbor: Sonja Biserko, Latinka Perović, Seška Stanojlović, Olivera Milosavljević, Izabela Kisić
Glavni urednik: Seška Stanojlović
Oblikovanje i slog: Ivan Hrašovec


Ovaj dvobroj Helsinške povelje štampan je zahvaljujući pomoći Norveškog helsinškog komiteta

 

 

Acrobat PDF (659kb) >>>

 

PROJEKTI

STRANA ::: 1

 

 

 

 

 

 

Copyright * Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji - 2008

Web Design * Eksperiment