PROJEKTI

ARHIVA

 

PROJEKTI

STRANA ::: 1

INFO   :::  Projekti > Arhiva > Promovisanje nacela tranzicione pravde i kulture odgovornosti u društvu (2010-13) > HP...

 

PROMOVISANJE NAČELA TRANZICIONE PRAVDE I KULTURE ODGOVORNOSTI U DRUŠTVU (2010-13)

HELSINŠKA POVELJA broj 157-158

novembar - decembar 2011.

 

Acrobat PDF (980kb) >>>

 

Uvodnik

Sonja Biserko: Kandidatura uprkos svemu

Vladimir Gligorov: Korak napred, pa korak...

Davor Gjenero: Evropeizacija susjedstva

 

Srpski košmari

Ivan Torov: Vašar veselih antievropejaca

Slobodanka Ast: Gde živite, alo!

Stipe Sikavica: Veliki pad malih ministara sile

Dragoljub Todorović: Breht i Nikolaidis - jedna paralela

 

Kriza sekularizma

Srđan Barišić: Monopolizacija sećanja i degradacija državnog suvereniteta

 

Tranziciona pravda

Irena Antić: Spomenik sa sjenkom zločina

Sead Hadžović: Tragični put raspada JNA

Nikola Samardžić: Srpski Trijanon

 

Srpska radikalna stranka

Nastasja Radović: U potrazi za realnošću

 

Reforma pravosuđa

Bojana Oprijan Ilić: Pravda nedostižna i za sudije

 

Izbeglice i izbori

Tamara Kaliterna: Upotrebna vrednost unesrećenih

 

Srbija i region

Vojislava Vignjević: Kontinuitet "dušebrižništva"

 

Kremaljska geostrategija

Petar Popović: Panarin, Putin i Srbo-Azijati

 

Korupcija

Nataša Lazović: (N)i kumovi, (N)i drugovi

 

Muke s rečima

Ankica Dragin: Sklad raznolikosti

 

Književna minijatura

Bora Ćosić: Čovek maketa

 

Perspektiva država bivše jugo-sfere

Seniha Muharemi Vukos: Povezivanje od zajedničke koristi

 

Povelja na licu mesta

Gordana Perunović Fijat: Kikinda: Prizivanje proleća

 

umesto eseja

Nenad Daković: Smeh u tami

 

Sport i propaganda

Ivan Mrđen: Jedan Novak ne čini praznik

 

Ogled

Zoran Janić: Putovanje u srce utopije (4)

 

Iz osmanske baštine

Olga Zirojević: Lakrdija

 

Naša pošta

Sead Hadžović: Manipulacije Milorada Dodika

Rade Vukosav: Turci i "Turci"

 


Helsinška povelja - glasilo Helsinškog odbora za ljudska prava u Srbiji, ISSN 1451-6195
Rige od Fere 20, Beograd; tel. 011/3032-408; fax. 2639-437; e-mail: povelja@eunet.rs
Internet izdanje: http://www.helsinki.org.rs
Uređivački odbor: Sonja Biserko, Latinka Perović, Seška Stanojlović, Olivera Milosavljević, Izabela Kisić
Glavni urednik: Seška Stanojlović
Oblikovanje i slog: Ivan Hrašovec


Ovaj dvobroj Helsinške povelje štampan je zahvaljujući pomoći Norveškog helsinškog komiteta

 

 

Acrobat PDF (980kb) >>>

 

PROJEKTI

STRANA ::: 1

 

 

 

 

 

 

Copyright * Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji - 2008

Web Design * Eksperiment