PROJEKTI
- ARHIVA -

ARHIVA

 

PROJEKTI - ARHIVA

STRANA ::: 1

INFO   :::  Projekti > Arhiva > Institucije socijalne zaštite u Srbiji: podrška reformskoj strategiji

 

INSTITUCIJE SOCIJALNE ZAŠTITE U SRBIJI:
PODRŠKA REFORMSKOJ STRATEGIJI

Projekat obuhvata 15 obilazaka radi utvrđivanja činjeničkog stanja u institucijama socijalne zaštite za smeštaj lica sa posebnim potrebama: odraslih i dece sa različitim oblicima mentalnih poremećaja, dece bez roditeljskog staranja i/ili sa poremećajima socijalnog ponašanja, osoba otežanog kretanja i starijih lica. Cilj ovih istraživačkih misija jeste da ojača ulogu civilnog sektora kao "zagovarača" protiv dugotrajne i često neopravdane institucionalizacije osoba sa posebnim potrebama, a za poštovanja međunarodno priznatih standarda u toj oblasti. Rezulatati projekta - planiranog u trajanju od 18 meseci - su argumentovane, komparativne analize sa smernicama za nadležne zvaničnike i relevantne institucije. Analize-izveštaji se predstavljaju javnosti na konferencijama za novinare.

Uz pomoć mreže organizacija civilnog društva, koje se bave specifičnim, osetljivim grupama populacije, i zajedno sa Mental Disability Rights International /MDRI/ Helsinški odbor zagovara promenu politike u oblasti institucionalizacije i institucija socijalne zaštite, koja bi, između ostalog, bila usmerena pružanju adekvatnih usluga za odrasle i decu sa posebnim potrebama u porodičnom okruženju i na nivou lokalnih zajednica.

Program se realizuje uz podršku Instituta za otvoreno društvo.

 

 

 

 

 

 

PROJEKTI - ARHIVA

STRANA ::: 1

 

 

 

 

 

 

Copyright * Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji - 2008

Web Design * Eksperiment