PROJEKTI

ARHIVA

 

PROJEKTI

STRANA ::: 1

INFO   :::  Projekti > Arhiva > Podrška institucionalizaciji antidiskriminatorskog ponašanja i prakse u obrazovnom sistemu

 

PODRŠKA INSTITUCIONALIZACIJI ANTIDISKRIMINATORSKOG PONAŠANJA I PRAKSE U OBRAZOVNOM SISTEMU

 

PODRŠKA INSTITUCIONALIZACIJI ANTIDISKRIMINATORSKOG PONAŠANJA I PRAKSE U OBRAZOVNOM SISTEMU

Osnovni zadaci ove faze projekta institucionalizacije antidiskriminatornog ponašanja i prakse U obrazovnom sistemu koji je Helsinški odbor realizovao uz podršku Fonda za otvoreno društvo bili su:

- Izrada preporuka Republičkoj prosvetnoj inspekciji i Ministarstvu obrazovanja na osnovu preciznih indikatora o potrebama za preduzimanje određenih mera, merama koje su preduzete ili koje se preduzimaju na nivou srednjoškolskih ustanova radi sprečavanja diskriminacije;

- Izrada što je moguće primenjivije, jedinstvene "check liste" kao korisnog alata prosvetnih inspektora (koji bi bili prezentovani širem krugu aktera u procesu srednjoškolskog obrazovanja i borbe protiv diskriminacije, i podneti Ministarstvu obrazovanja radi eventualnog usvajanja;

- Senzibilisanje prosvetnih inspektora i savetnika za prepoznavanje raznih oblika diskriminacije i ekikasno reagovanje na njih.

 

Helsinški odbor je počev od 1. avgusta 2011. organizovao seminare za prosvetne inspektore i u četiri grada u Srbiji. Seminarima su prisustvovali republički i opštinski prosvetni inspektori i savetnici kako iz ova četiri veća centra, tako i iz drugih opština i školskih uprava.

Seminarima je ukupno prisustvovalo 74 prosvetna inspektora i savetnika. Kao rezultat ovih seminara, Helsinški odbor je u saradnji sa prosvetnim inspektorima i savetnicima definisao listu indikatora o prepoznavanju i postupanju u slučajevima diskriminacije u školama. Konačna lista indikatora biće upućena Ministarstvu prosvete na razmatranje i eventualno usvajanje. Završna konferencija za prosvetne inspektore i savetnike održana je u Kovačici 10. jula 2012. godine.

Raspored održavanja seminara po gradovima:

 

 

Seminar u Novom Sadu

23. mart 2012.

U radu seminara su učestvovala 22 prosvetna inspektora i savetnika iz sledećih gradova u Vojvodini: Vršac, Zrenjanin, Kovačica, Kovin, Kula, Temerin, Bačka Topola, Vrbas, Bač, Ruma, Sremska Mitrovica, Bečej, Čoka, Novi Bečej, Kanjiža, Senta, Bela Crkva.

 

Galerija >>>

 

Seminar u Novom Pazaru

3. april 2012.

U radu seminara učestovalo je 10 prosvetnih inspektora i savetnika iz Novog Pazara, Sjenice i Tutina.

 

Galerija >>>

 

Seminar u Vranju

28. april 2012.

U radu seminara učestovalo je 10 prosvetnih inspektora i savetnika iz Leskovca. Vranja, Bujanovca i Preševa.

 

Galerija >>>

 

Seminar u Beogradu

6. juni 2012.

U radu seminara učestovala su 32 prosvetna inspektora i savetnika iz sledećih gradova: Beograd, Smederevo, Kragujevac, Čačak, Gornji Milanovac, Valjevo, Užice, Nova Varoš, Čajetina i Lajkovac.

 

Galerija >>>

 

Završna konferencija u Kovačici

10. juli 2012.

U radu završne konferencije projekta učestovalo je 18 prosvetnih inspektora i savetnika iz školskih uprava u Srbiji.

 

Galerija >>>

 

PROJEKTI

STRANA ::: 1

 

 

 

 

 

 

Copyright * Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji - 2008

Web Design * Eksperiment