PROJEKTI

ARHIVA

 

PROJEKTI

STRANA ::: 1

INFO   :::  Projekti > Arhiva > Razotkrivanje nepromenjene ideološke matrice u Srbiji - II

 

RAZOTKRIVANJE NEPROMENJENE IDEOLOŠKE MATRICE
U SRBIJI - II

U okviru svoje izdavačke aktivnosti Helsinški odbor nastavlja da podstiče kritičko preispitivanje nacionalističkih projekata i procesa istorijskog revizionizma. U okviru ovog projekta Odbor je objavio knjigu u dva toma istoričarke Olivere Milosavljević - "Savremenici fašizma I: percepcija fašizma u beogradskoj javnosti 1933-1941" i "Savremenici fašizma II: Jugoslavija i percepcija fašizma 1933-1941". U prvom tomu autorka analizira stavove o fašizmu srpskih intelektualaca, kroz njihove radove i izjave objavljene u medijima od 1933. do 1941. godine, i istražuje do koje mere je beogradska javnost tog vremena bila svesna fenomena fašizma i kako se prema njemu odnosila. U drugom tomu faktografski prikazuje odnos zagovornika retrogradnih trendova prema pojavi fašizma i rasizma u tadašnjoj Jugoslaviji, kao i položaj zemlje i njenu ulogu po izbijanju rata u Evropi.

 

 

 

 

 

ZAJEDNIČKI PARLAMENTARNI SASTANAK - "ZAPADNI BALKAN: KA VEĆOJ INTEGRISANOSTI EVROPE"

Evropski parlament

13. april 2011.

Gospodine predsedniče,
uvaženi članovi Parlamenta,
dragi prijatelji,
Hvala vam na pozivu da se u svojstvu gosta obratim ovom zajedničkom sastanku. Veoma cenim što je iniciran ovakav sastanak, jer su stalan interes i angažovanost Evropskog parlamenta, kao i još energičniji angažman Evropske unije u regionu Zapadnog Balkana od ključnog značaja za njegov napredak. Mislim da je u svom angažmanu u regionu Evropska unija došla do tačke kada je potreban novi pristup zemljama koje godinama nastoje da ispune kriterijume...   Detaljnije >>>

 

OGLEDI 15

SAVREMENICI FAŠIZMA 2.
Jugoslavija u okruženju 1933-1941.

Olivera Milosavljević

Prošlost kao nekadašnja savremenost prezentirana u prvoj knjizi sa podnaslovom "Percepcija fašizma u beogradskoj javnosti 1933-1941", ima svoj prirodni epilog u analizama koje su ostavili savremenici tridesetih godina o mestu i ulozi Jugoslavije u političkom, ideološkom i ekonomskom kontekstu svog vremena. Unutrašnja nestabilnost države...   Acrobat PDF (3.93mb) >>>

 

OGLEDI 14

SAVREMENICI FAŠIZMA 1.
Percepcija fašizma u beogradskoj javnosti 1933-1941.

Olivera Milosavljević

Prošlost kao savremenost je tema ove knjige. Za poslednjih pola veka o fašizmu je napisan veliki broj studija i analiza, njegova ideologija i praksa je interpretirana sa svih aspekata, ostavljajući malo toga neobuhvaćenog. Postavlja se, međutim, pitanje kako su fašizam videli i percipirali savremenici. Kako je izgledalo živeti u vreme uspona fašizma, da li...   Acrobat PDF (7.72mb) >>>

 

PROJEKTI

STRANA ::: 1

 

 

 

 

 

 

Copyright * Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji - 2008

Web Design * Eksperiment