SAOPŠTENJA

STRANA 8/8

 

SVA SAOPŠTENJA

STRANA 8 ::: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8

INFO   :::  Saopštenja - STRANA 8 > Sramno izrugivanje genocida

 

Sramno izrugivanje genocida

Saopštenje za javnost

14. mart 2007.

 

Objavljivanjem specijalnog dodatka u izdanju od 12. marta ove godine, pod nazivom "Lična karta Srebrenica" redakcija beogradskog dnevnog lista Glas javnosti je, prema vlastitom priznanju, pružila čitaocima "na uvid zanimljiv ogled gospodina Milivoja Ivaniševića kao prilog mogućoj raspravi o deklaraciji u Skupštini Srbije", a time i odgovor, kako je rečeno, "političkim zagovornicima svakojakih krivica koje se pripisuju Srbiji".

Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji podseća da se u slučaju Srebrenice ne radi o "svakojakoj krivici" već o najtežem zločinu koji se prema međunarodnog konvenciji naziva genocidom. Način na koji je ovaj dnevni list reagovao na presudu Međunarodnog suda pravde je sraman, ali još uvek, nažalost nekažnjiv u srbijanskom društvu.

Zato Helsinški odbor zahteva od države Srbije da u skladu sa Konvencijom o sprečavanju i kažnjavanju zločina genocida - na osnovu koje je i proglašenja krivom zbog nečinjenja - pod hitno donese zakon koji će sankcionisati svako poricanje genocida, a od novinarskih udruženja i drugih strukovnih organizacija da konačno povuku moralnu crtu između slobode izražavanja u slobodnog promovisanja kulture nekažnjivosti.

 

HCHRS

 

SVA SAOPŠTENJA

STRANA 8 ::: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright * Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji - 2008

Web Design * Eksperiment