SAOPŠTENJA

STRANA 2/8

 

SVA SAOPŠTENJA

STRANA 2 ::: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8

INFO   :::  Saopštenja - STRANA 2 > Hrabar čin predsednika SANU

 

 

Saopštenje

Hrabar čin predsednika SANU

Beograd, 19. Oktobar 2015.

 

 

Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji pozdravlja hrabar čin predesdnika Srpske akademije nauka i umetnosti (SANU) Vladimira Kostića, kojim priznaje realnost - da je Kosovo nezavisna država. Istovremeno navodi da je pitanje zrelosti srpske elite da to već jednom jasno predoči srpskoj javnosti. Srpska javnost je i inače, svesna te činjenice ali je zbog stalne političke i medijske manipulacije pod stalnim pritiskom da se homogenizuje na pitanju Kosova. Izjava akademika Kostića posebno je važna, jer se njome distancira od pogubne politike i uloge koju je SANU svojevremeno imala u kreiranju velikodržavnog projekta.

Neprihvatljiva je izjava predsednika Republike Tomislava Nikolića kojom osuđuje njegov čin, osporavajući mu pri tom pravo na slobodu mišljenja i izražavanja.

Bilo bi dobro da upravo SANU sa autoritetom koga ima, pokrene društveni dijalog sa ciljem uvažavanja realnosti, što podrazumeva normalizaciju odnosa sa Kosovom (i Albanijom), kao i istorijsko pomirenje sa Albancima.

U Srbiji postoje organizacije i pojedinci koji već decenijama održavaju komunikaciju sa Kosovom, stvarajući pretpostavke i za komunikaciju na državnom nivou. Ukoliko SANU stane iza izjave svog predsednika, Srbija će dobiti šansu da pokrene proces koji joj otvara perspektivu za budućnost, njoj samoj, ali i čitavom regionu.

Helsinški odbor očekuje isti gest prema Bosni i Hercegovini.

 

SVA SAOPŠTENJA

STRANA 2 ::: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright * Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji - 2008

Web Design * Eksperiment