SAOPŠTENJA

STRANA 2/8

 

SVA SAOPŠTENJA

STRANA 2 ::: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8

INFO   :::  Saopštenja - STRANA 2 > Kampanja rehabilitacije ključnih aktera ratne politike

 

 

Saopštenje za medije

Kampanja rehabilitacije ključnih aktera ratne politike

Beograd, 18. septembar 2016.

 

 

Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji najoštrije osuđuje kampanju rehabilitacije svih ključnih aktera ratne politike Srbije iz devedesetih godina prošlog veka. Od promocije knjige Borisava Jovića, preko javnih istupa optuženog ratnog zločinca, Šainovića, do najnovije ofanzive grupe akademika SANU, može se iščitati samo jedan cilj – pokušaj potpunog oslobađanja od odgovornosti ključnih aktera velikodržavne i nacionalističke politike. Činjenica koja zabrinjava više od rehabilitacije kreatora ratne politike i od skandaloznih i ekstremističkih napisa i feljtona u šovinističkim provladinim listovima – jeste ćutanje čitavog društva na ove krajnje zabrinajvajuće tendencije. Iz toga se može izvući zaključak, da Srbija kao što je konsenzualno ušla u ratove za realizaciju velikodržavnog koncepta, uz marginalne otpore pojedinaca i grupa, tako i danas, uz opštu saglasnost, prihvata rehabilitaciju ključnih aktera jedne zločinačke politike.

Takođe, Helsinški odbor podseća predsednika SANU i njegove kolege da je javni govor o tome da li je Memorandum autorizovan ili nije, besmislen, jer su ga gotovo svi akademici „autorizovali“ u stotinama javnih nastupa u tadašnjim medijima pod kontrolom države. Delatnost SANU u pripremi rata i ratnoj propagandi nije stvar slobodnog uverenja, već je reč o istorijskoj činjenici. Ne samo da su pred Medjunarodnim krivičnim sudom za bivšu Jugoslaviju izneti brojni dokazi, svedočenja I dokzumenti, već su isto tako brojni naučni radovi i odbranjeni doktorati u Srbiji i više u svetu, do kraja rekonstruisali ulogu Akademije u pripremi rata. Međutim, umesto raskida sa tom pogubnom političkom ulogom koju je SANU imala, umesto otvorenog govora o mračnoj strani svoje istorije, predsednik Akademije se odlučio na prikrivanje činjenica, falsifikovanje istorije i reprodukovanje čaršijskih narativa, kao zamenu za naučno utemeljena fakta i interpretacije.

Aktuelna vlast, njeni poslušnički i ekstremno nacionalistički mediji, kao i elita okupljena oko SANU, umesto raskida sa ratnom i ekspanzivnom idejom, odlučili su se na njenu rehabilitaciju i reafirmaciju, čime se stvaraju kulise za novi sukob na Balkanu. Sve te revizionsitičke, ali i revanšističke tendencije slute nove obračune i govore da većinska Srbija umesto diskontinuiteta radije bira nastavak nacionalističke politike iz 90-ih i potpunu identifikaciju sa njom. Odgovornost međunarodne zajednice je da takvim opasnim intencijama ne pruža podršku i ne saučestvuje u sistematskoj rehabilitaciji onih koje je sama privela krivičnoj odgovornosti.

 

SVA SAOPŠTENJA

STRANA 2 ::: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright * Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji - 2008

Web Design * Eksperiment