SAOPŠTENJA

STRANA 8/8

 

SVA SAOPŠTENJA

STRANA 8 ::: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8

INFO   :::  Saopštenja - STRANA 8 > Izveštaj BIA, politički opasan

 

Izveštaj BIA, politički opasan

Saopštenje za javnost

21. jun 2006.

 

Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji je sa velikom zabrinutošću primio izveštaj Radeta Bulatovića, direktora Bezbednosno-informativne agencije, Odboru za Aktivnosti Skupštine Srbije, u kojem je Vojvodina označena kao područje "pojačanog bezbednosnog rizika" i zahteva od gospodina Bulatovića da obavesti javnost, naročito javnost Vojvodine, na osnovu kojih saznanja je došao do ovakve konstatacije.

Izjava gospodina Bulatovića da ekstremisti iz redova nacionalnih manjina "zloupotrebljavaju aktuelne političke procese" radi ostvarivanja "separatističkih zahteva", je politički opasna. Identifikujući ekstremiste među pripadnicima vojvođanskih manjina, izveštaj Bezbednosno - informativne agencije ne samo što dodatno jača ionako snažno prisutno antimanjinsko raspoloženje, već praktično amnestira ektremističke organizacije iz redova većine i njihove političke pokrovitelje.

Izveštaj BIA još jednom potvrđuje da sadašnja vlada nije spremna da sprovodi politiku integracije manjina i da se suštinski angažuje na decentralizaciji Srbije. Zbog toga Helsinški odbor upozorava na mogućnost da se ocene BIA zloupotrebe za sprečavanje javnog dijaloga o autonomiji Vojvodine.

 

HCHRS

 

SVA SAOPŠTENJA

STRANA 8 ::: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright * Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji - 2008

Web Design * Eksperiment