SAOPŠTENJA

STRANA 8/8

 

SVA SAOPŠTENJA

STRANA 8 ::: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8

INFO   :::  Saopštenja - STRANA 8 > Vlada propustila još jednu priliku da institucionalizuje državu

 

Vlada propustila još jednu priliku da institucionalizuje državu

Saopštenje za javnost

20. jun 2006.

 

Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji izražava zabrinutost zbog odluke vlade Republike Srbije da putem uredbe osnuje Službu za ljudska i manjinska prava koja će preuzeti poslove Ministarstva za ljudska i manjinska prava.

I ovim činom srpska politička elita pokazuje da nije spremna da dosledno i odgovorno i u skladu sa evropskim standardima ostvaruje aktivnu manjinsku politiku. Izbegavajući mogućnost da formira Ministarstvo za ljudska i manjinska prava na republičkom nivou, vlada je praktično stavila do znanja manjinskim zajednicama da ne želi da ih tretira kao ravnopravne partnere u strateški dugoročnom projektu unapređenja i zaštite osnovnih ljudskih i manjinskih prava. Činjenica da su nadležnosti ranijeg Ministarstva za ljudska i manjinska prava prenete na druga ministarstva i da je imenovan direktor Službe, koji će po funkciji biti i sekretar Saveta za nacionalne manjine, jasna je politička poruka svim građankama i građanima Srbije da će se oblast ljudskih i manjinskih prava i ubuduće temeljiti na arbitrarnosti i dnevno-političkim interesima elita na vlasti.

Republička vlada je odlukom da formira Službu umesto ministarstva za ljudska i manjinska prava propustila još jednu priliku da učini konstruktivan korak u pravcu institucionalizacije države i uspostavljanja mehanizama zaštite elementarne pravne sigurnosti građana i građanki Srbije.

 

HCHRS

 

SVA SAOPŠTENJA

STRANA 8 ::: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright * Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji - 2008

Web Design * Eksperiment