SAOPŠTENJA

STRANA 7/8

 

SVA SAOPŠTENJA

STRANA 7 ::: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8

INFO   :::  Saopštenja - STRANA 7 > Udarac na manjinska prava

 

Udarac na manjinska prava

Saopštenje za javnost

Beograd, 10. april 2008.

 

Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji oštro protestuje zbog odluke Republičke izborne komisije da samo mesec dana pre izbora poništi uputstvo po kojem je za podnošenje lista manjinskih partija bilo dovoljno podneti 3.000 potpisa građana. Prethodno uputstvo išlo je u susret manjinskim partijama omogućavajući im da se aktivno uključe u parlamentarni život Srbije. Naknadne promene izbornih pravila još jednom potvrđuju da u Srbiji ne postoji koherentna manjinska politika. Izborno zakonodavstvo je očigledno podložno voluntarističkim intervencijama i partijskim interesima pojedinih stranaka.

Mada je u skladu sa zakonom, jasno da odluka Ustavnog suda, doneta na inicijativu Srpske radikalne stranke ide na ruku upravo toj partiji koja se bori za svaki mandat u parlamentu, nadajući se da će tako najzad zavladati Srbijom.

Obaveza je RIK bila da unapred protumači izborno zakonodavtsvo kako bi se manjinske partije pripremile za nova pravila i blagovremeno počele sa sakupljanjem sada neophodnih 10.000 potpisa. Mnoge od njih to neće biti u stanju da učine za tako kratko vreme, i tako će biti i faktički isključene iz političkog života Srbije.

Albanska manjina već najavljuje da nije u stanju u tako kratkom roku prikupi dodatne potpise. Time će i ovaj najnoviji potez biti pokazatelj da Albanci u Srbiji nisu poželjna manjina, i da se još uvek tretiraju u sklopu rešenja kosovskog pitanja. A imajući u vidu činjenicu da Srbija ne priznaje nezavisnost Kosova, takođe će pokazati kako je Beogradu potrebna neuralgična tačka koju će instrumentalizovati u budućim odnosom sa Kosovom i za dalje udaljavanje od Evropske unije.

 

SVA SAOPŠTENJA

STRANA 7 ::: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright * Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji - 2008

Web Design * Eksperiment