SAOPŠTENJA

STRANA 7/8

 

SVA SAOPŠTENJA

STRANA 7 ::: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8

INFO   :::  Saopštenja - STRANA 7 > Saopštenje povodom hapšenja Radovana Karadžića

 

Saopštenje povodom hapšenja Radovana Karadžića

22. jul 2008.

 

Grupa 6 NVO pozdravlja hapšenje Radovana Karadžića koji je optužen za genocid i najteže zločine protiv čovečnosti i smatra da je to rezultat političke odluke. Grupa 6 NVO se nada da će nakon ovog hapšenja doći i do temeljne promene odnosa prema nedavnoj prošlosti, kao najvažniji korak ka ostvarivanju pravde za žrtve zločina učinjenih u naše ime (Srebrenica, Sarajevo, Foča, Omarska...).

Hapšenje Karadžića još jednom je pokazalo da su vlasti u Srbiji spremne da odgovaraju svojim obavezama samo ukoliko se na njih izvrši odgovarajući pritisak bilo iz Brisela, Vašingtona ili Haga, bilo da do toga dođe na osnovu procene da je takav korak neophodan radi ostvarivanja političkih ciljeva i interesa zemlje. Nadamo se da će u buduće takvi koraci biti preuzimani kao rezultat iskrene volje da se postupa u skladu sa opšteprihvaćenim međunarodnim standardima.

Hapšenje Radovana Karadžića istovremeno rečito govori koliko je neophodna reforma službi bezbednosti koje očigledno postupaju samo po političkim naređenjima umesto da odgovaraju svojim ustavnim obavezama u pogledu zaštite bezbednosti države i njenih građana i podvrgnu se demokratskoj civilnoj kontroli.

Očekujemo da će se nakon hapšenja Karadžića spremnost države da ide putem ispunjavanja međunarodnih obaveza i preuzimanja odgovornosti, dokazati i hapšenjem preostala dva optuženika, ali i sveobuhvatnom istragom, otkrivanjem i krivičnim gonjenjem svih koji su godinama činili mrežu zaštitnika i jataka haških optuženika.

Očekujemo da će ovo hapšenje predstavljati onu prekretnicu koja će uticati na istinisku promenu vrednosnog ambijenta u društvu.

Očekujemo da će se nova Vlada sa odgovornošću suočiti sa ovim izazovima.

 

U Beogradu, 22. jula 2008. godine

 

 

Komitet pravnika za ljudska prava - YUCOM

Helsinški odbor za ljudska prava

Centar za kulturnu dekontaminaciju

Žene u crnom

Beogradski krug

Impunity Watch

 

SVA SAOPŠTENJA

STRANA 7 ::: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright * Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji - 2008

Web Design * Eksperiment