SAOPŠTENJA

STRANA 7/8

 

SVA SAOPŠTENJA

STRANA 7 ::: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8

INFO   :::  Saopštenja - STRANA 7 > Otvoreno pismo povodom ponašanja države u slučaju Miladina Kovačevića

 

Otvoreno pismo povodom ponašanja države u slučaju Miladina Kovačevića

Predsedniku Republike Borisu Tadiću
Predsedniku Vlade Republike Srbije Mirku Cvetkoviću
Predsednici Narodne Skupštine Slavici Đukic Dejanović
Republičkom tužiocu Slobodanu Radovanoviću

 

Kao što Vam je poznato, dnevnik Borba je, u okviru pisanja o aktuelnim političkim temama u Srbiji, izveštavala i o slučaju Miladina Kovačevića i njegovog bekstva iz SAD uz pomoć državnih organa Republike Srbije. Pri tome je Borba pisala i o nameri Vlade da se nenamenski potroši milion dolara u pokušaju da se "sanira" šteta nastala iz ovih propusta države, što je na još uvek neobjašnjen način stavljeno pod oznaku državna tajna. Time je pokrenut čitav niz pitanja koja su od suštinskog značaja za funkcionisanje vladavine prava, demokratije, za stabilnost i transparentnost u radu institucija, za pravo građana da znaju, odgovornost državnih organa u odnosu na same građane, klasifikaciju podataka i sl.

U situaciji kad su ova veoma ozbiljna pitanja predočena javnosti i kad je javnost uglavnom jedinstveno reagovala na njih očekujući adekvatne odgovore od strane ne samo Vlade i nadležnih ministarstva, nego i predsednika Republike, došlo je do namernog ali prilično neveštog izvrtanja činjenica, brkanja uzroka i posledica, obesmišljavanja prava javnosti da bude upoznata sa radom državnih organa i diskreditacijom novina i novinara koji su objavili relevatntne informacije. List Borba i novinari koji u njemu rade, a zatim i svi oni koji su se aktivno uključili u ovaj slučaj zahtevajući od države jasne odgovore optuženi su od strane predstavnika vlasti da podrivaju državne interese. U isto vreme, građani Srbije su danima očekivali da im vlast objasni zbog čega oni moraju da plaćaju štetu nastalu zbog neprofesionalnosti i nezakonitog ponašanja predstavnika ovog ministarstva i zbog čega je Vlada zloupotrebila nepostojanje zakonskih odredbi o klasifikaciji informacija za prikrivanje informacija od javnog interesa. Umesto odgovora građanima, predsednik Republike je deo obrazloženja saopštio glavnom odboru Demokratske stranke, izjavivši da je odluka da se potezi srpske Vlade u slučaju Miladina Kovačevića označe kao državna tajna bilo "htenje druge strane"!?

Organiizacije za ljudska prava traže od predsednika Republike Srbije, predsednika Vlade, Ministra spoljnih poslova, Ministra pravde, Ministra unutrašnjih poslova i Republičkog tužioca da građanima Srbije odgovore na pitanja:

- o ulozi Ministarstva spoljnih poslova i Ministarstva pravde Republike Srbije u stavljanju oznaka državna tajna na rešavanje slučaja Miladina Kovačevića i podnošenju predloga za izdvajanje milion dolara za saniranje posledica protivzakonitog omogućavanja njegov bekstva iz SAD od strane državnih organa;

- o propisima koje je vlada primenila prilikom stavljanje ovog slučaja pod oznaku državna tajna;

- o postupku koji je Republički tužilac pokrenuo za utvrđivanje činjenica koje su vezane za ovaj slučaj, na osnovu čega i za koje krivično delo;

- o zakonskom osnovu da se na "htenje druge strane" unutrašnje pitanje odgovornosti državnih organa Srbije stavi pod oznaku tajnosti;

- odgovornosti predsednika Vlade u vezi sa vršenjem nadzora nad radom ministarstava.

Organizacije za ljudska prava insistiraju na uspostavljanju odgovornog i transparentnog rada, ne samo Vlade i njenih ministarstva, nego i svih nosilaca javnih funkcija, na poštovanju slobode medija i doslednog pridržavanja standarda novinarske profesije i na što hitnijem usvajanju predloženog zakona o klasifikaciji informacija koji se od novembra meseca 2007. nalazi na čekanju u Skupštini Srbije.

 

 

Komitet pravnika za ljudska prava

Inicijativa mladih za ljudska prava

Beogradski centar za ljudska prava

Fond za humanitarno pravo

Građanske inicijative

Sandžački odbor za zaštitu ljudskih prava i sloboda

Queeria - Centar za promociju kulture nenasilja i ravnopravnosti

Građanska akcija Pančevo

Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji

Žene u crnom

Odbor za građansku inicijativu

Centar za regionalizam

 

SVA SAOPŠTENJA

STRANA 7 ::: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright * Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji - 2008

Web Design * Eksperiment