SAOPŠTENJA

STRANA 6/8

 

SVA SAOPŠTENJA

STRANA 6 ::: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8

INFO   :::  Saopštenja - STRANA 6 > Diskriminacija malih verskih zajednica

 

Diskriminacija malih verskih zajednica

Beograd, 26 januar 2010.

 

Dnevni list Kurir je 24. januara 2010 objavio tekst po nazivom "U sektama 200.000 Srba!" u kome tvrdi da "Srbijom hara više od 150 sekti, od satanističkih do hinduističkih", konstatujući da je "sekta bolest zavisnosti i treba je lečiti". Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji smatra da je pominjanje malih verskih zajednica kao "sekti" i "satanističkih" govor mržnje koji podstiče česte napade na njihove pripadnike i pripadnice.

U tekstu se daje i potpuno proizvoljan spisak verskih zajednica, među kojima se pominju neke tradicionalne verske zajednice kao što je Slovačka evangelička crkva, kao i neke neregistrovane verske zajednice, uz aluziju da su to sekte. Napominjemo da se stavljanjem u takav kontekst neke od verskih zajednica koje okupljaju pripadnike nacionalih manjina, podstiče međuetnička netrpeljivost.

Uz navođenje krajnje bizarnih radnji kojima su te "sekte" navodno sklone, glavni inspektor SUP Beograd Zoran Luković je svojim izjavama doprineo takvom govoru mržnje. Smatramo da je MUP dužan da reaguje na neodgovorno ponašanje svojih činovnika.

Imajući u vidu navedeno, Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji zahteva od Ministarstva kulture i informisanja, Ministarstva vera, Ministarstva za ljudska i manjinska prava, Ministarstva unutrašnjih poslova i Zaštitnika građana, da u skladu sa svojim zakonskim ovlašćenjima, reaguju na diskriminatorno pisanje lista Kurir.

 

SVA SAOPŠTENJA

STRANA 6 ::: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright * Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji - 2008

Web Design * Eksperiment