SAOPŠTENJA

STRANA 5/8

 

SVA SAOPŠTENJA

STRANA 4 ::: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8

INFO   :::  Saopštenja - STRANA 5 > Bogdan Bogdanović

 

 

IN MEMORIAM

Bogdan Bogdanović

Latinka Perović - Dnevni i noćni čovek (83kb) >>>

GLIB I KRV: Bogdan Bogdanović (1.36mb) >>>

Pismo Centralnom komitetu SK Srbije (239kb) >>>

 

Prof. dr Bogdan Bogdanović, bivši gradonačelnik Beograda, preminuo je u 87. godini u Beču gde je živeo poslednjih dvadesetak godina. Istaknuti intelektualac, arhitekta po obrazovanju, profesor Arhitektonskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, autor je velikog broja spomenika i memorijalnih kompleksa posvećenih žrtvama Drugog svetskog rata, među kojima su spomenici u Mostaru, Prilepu, Beloj Crkvi i "kameni cvet" u Jasenovcu.

Bio je dopisni član Srpske akademije nauka i umetnosti, ali je već osamdesetih godina akademiju napustio jer se nije slagao sa njihovom politikom. Smatrao ju je konzervativnom i nije se slagao sa njenom nacionalnom orijentacijom.

Bogdanović je objavio 26 knjiga na srpskom i nemačkom jeziku pretežno iz istorije i teorije grada.

Grad Beč je organizovao njegovu retrospektivnu izložbu a austrijska vlada nedavno mu je dodelila nagradu za životno delo.

 

SVA SAOPŠTENJA

STRANA 5 ::: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright * Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji - 2008

Web Design * Eksperiment