SAOPŠTENJA

STRANA 4/8

 

SVA SAOPŠTENJA

STRANA 4 ::: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8

INFO   :::  Saopštenja - STRANA 4 > Policijska tortura na youtube.com

 

Policijska tortura na youtube.com

Beograd, 26. jun 2011.

pogledajte snimak >>>

Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji poziva Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije da sprovede istragu kako bi se utvrdila autentičnost snimka postavljenog na youtube.com na kome se jasno vidi protivpravna primena sile nad mladom osobom u policijskoj stanici. Helsinški odbor poziva MUP da se utvrdi identitet osoba na snimku, datum kada se incident odigrao, kao i tačnu lokaciju policijske stanice sa snimka. Ukoliko je snimak autentičan, reč je o klasičnom primeru torture koja je kažnjiva po domaćem zakonodavstvu, pa shodno tome, Helsinški odobor poziva MUP da se u ovom slučaju preduzmu sve zakonom predviđene mere.

Helsinški odobor za ljudska prava u Srbiji će u narednim danima sa pažnjom pratiti dalji razvoj događaja vezanih za ovaj slučaj, s obzirom da je pitanje policijskog postupanja tokom pritvora u policijskim stanicama u Srbiji I dalje jedno od najspornijih tačaka u procesu suzbijanja torture.

Snimak je moguće pogledati preko linka:

http://www.youtube.com/watch?v=59pnQ4iofes&feature=player_embedded

 

SVA SAOPŠTENJA

STRANA 4 ::: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright * Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji - 2008

Web Design * Eksperiment