SAOPŠTENJA

STRANA 4/8

 

SVA SAOPŠTENJA

STRANA 4 ::: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8

INFO   :::  Saopštenja - STRANA 4 > Apel donosiocima političkih odluka

 

Apel donosiocima političkih odluka

Novi konsenzus o Kosovu - put u Evropu

6. septembar 2011.

Imajući u vidu duboku ekonomsku i političku krizu u kojoj se Srbija nalazi, pozivamo donosioce političkih odluka da kao prioritet ispred svih ostalih postave ostvarivi cilj a to je nastavak procesa evropskih integracija. Sticanje statusa kandidatat i što brži početak pregovora jedini je način ne samo da se pokrene dugoročan ekonomski oporavak zemlje i tako stvore bolji uslovi života građana i građanki Srbije, već i da se na konstruktivni način normalizuju odnosi između Srbije i Kosova.

Lažni izbor Kosovo ili EU nametnut je od onog dela političke elite koji već 20 godina profitira od ekonomskog i društvenog propadanja Srbije.

Ta politička opcija nameće Srbiji tenzije i konflikt kao regionalnu i širu spoljnu politiku i pritom sve čine da onemoguće započete pregovore Beograd - Priština koji jedini mogu obezbediti stabilnost u regionu i zaštititi prava Srba na Kosovu.

U cilju stabilizacije regiona, Beograd mora da sarađuje na ukidanju paralelnih srpskih institucija na severu Kosova, stavljanju cele teriotrije Kosova pod kontrolu EULEX-a , kao i da ohrabruje Srbe da se integrišu u kosovsko društvo i da se adekvatno brine o njima. Prihvatanje već ponuđenih rešenja koji predviđa široku autonomiju za Srbe na severu Kosova bilo bi značajan korak u tom pravcu.

Za članstvo u EU i jedinu demokratsku budućnost Srbije mora što pre da se gradi novi nacionalni konsenzus u odnosu na Kosovo. Odgovornost je onih koji su na vlasti da intenziviraju sve akcije koje vode ka dobijanju kandidature i početak pregovora sa Evropskom unijom i u taj proces mobiliše i aktivno uključe civilno društvo, medije, osvešteni deo političke elite i druge progresivne aktere. Pozivamo ih da se hrabro prihvate tog teškog posla.

 

Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji

Građanske inicijative

BKV Fond

FRACTAL

Komitet pravnika za ljudska prava

CZKD

Centar za praktičnu politiku

Centar za evroatlantske organizacije

Forum za Aktivnosti I demokratiju

 

SVA SAOPŠTENJA

STRANA 4 ::: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright * Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji - 2008

Web Design * Eksperiment