SAOPŠTENJA

STRANA 4/8

 

SVA SAOPŠTENJA

STRANA 4 ::: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8

INFO   :::  Saopštenja - STRANA 4 > Otvoreno pismo Vladi Srbije i vladama EU zemalja

 

Otvoreno pismo Vladi Srbije i vladama
EU zemalja

Beograd, 2. oktobar 2012.

Kuća ljudskih prava traži od Vlade Srbije i vlada EU zemalja da podrže sve akcije koje osiguravaju poštovanje prava na slobodu okupljanja u Srbiji. Vlada Srbije mora da osigura poštovanje prava na slobodu okupljanja i izražavanja za lezbejke, gej, biseksualne i transdžender (LGBT) aktiviste i da uloži sve napore da se beogradska Parada ponosa 2012. godine održi bez nasilja.

Građani i organizatori Parade ponosa moraju biti podržani sledećim koracima Vlade:

- Prevencija nasilja protiv LGBT grupa;

- Borba protiv nekažljivosti onih koji imaju nameru da vrše nasilje nad građanjima Srbije koji koriste Ustavom zagarantovano pravo na slobodu okupljanja;

- Slanje jasnih poruka javnosti od strane najviših funkcionera vlasti o važnosti poštovanja ljudskih prava svih građana Srbije, a naročito prava diskriminisanih i marginalizovanih grupa;

- Usvajanje konkretnih mera i sprovođenje aktivnosti za zaštitu prava LGBT osoba uz usvajanje Strategije protiv diskriminacije kroz saradnju sa svim relevantnim organizacijama za zaštitu ljudskih prava i promociju prava LGBT populacije.

Negativno iskustvo sa prošlogodišnjom zabranom Parade ponosa u zadnjem trenutku pokazalo je da prethodna Vlada Srbije nije poštovala domaće zakone i međunarodne standarde vezane za slobodu okupljanja. Ponovna zabrana Parade bila bi dokaz da ni nova Vlada ne namerava da ljudska prava posmatra kao temeljnu vrednost društva, a zaštitu marginalizovanih grupa kao jedan od svojih prioriteta.

Presude Evropskog suda za ljudska prava daju jasnu poruku da „postoji pozitivna obaveza države da sigura poštovanje prava na udruživanje i okupljanje“. Sud je istakao da je neophodno garantovati slobodno okupljanje „onima koji zastupaju nepopularne stavove ili pripadaju manjinskim zajednicama, zbog toga što oni jesu najranjivije društvene grupe“. Takođe, u jednoj od presuda, sud ističe da „demonstracije mogu da nerviraju ili vređaju ljude koji se protive idejama ili tvrdnjama koje se promovišu. Učesnicima demonstracija, međutim, mora da bude omogućeno da demonstracije održe bez straha od nasilja od strane neistomišljenika.“

Kuća ljudskih prava upozorava da se Parada ponosa ne sme zabraniti, jer učesnici skupa ne predstavljaju bezbedonosni rizik tako da ovaj argument ne može biti validan. S druge strane, ostvarivanje prava na slobodu okupljanja u Beogradu biće dodatan dokaz da su ljudska prava omogućena svim građanima Srbije i da država Srbija poštuje principe vladavine prava.

 

Kuću ljudskih prava čine:

Građanske inicijative

Beogradski centar za ljudska prava

Komitet pravnika za ljudska prava

Helsinški odbor za ljudska prava

Centar za praktičnu politiku

 

 

SVA SAOPŠTENJA

STRANA 4 ::: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright * Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji - 2008

Web Design * Eksperiment