SAOPŠTENJA

STRANA 3/8

 

SVA SAOPŠTENJA

STRANA 3 ::: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8

INFO   :::  Saopštenja - STRANA 3 > Deklaracija

 

Deseti decembar -- Međunarodni dan ljudskih prava

Deklaracija

Beogradu, 10. decembar 2012.

Pozivajući se na Deklaraciju o zaštiti branitelja/ki ljudskih prava, koju je Generalna skupština Ujedinjenih nacija usvojila 08. marta 1999. izričito naglasivši da država mora da preduzme sve neophodne mere kako bi branitelje/ke ljudskih prava zapštitila od svih oblika nasilja, pretnji, odmazde, diskriminacije, pritiska i dr;

Imajući u vidu sve ozbiljnije pretnje i demonizovanje u javnosti organizacija za ljudska prava koje je kulminiralo objavljivanjem tzv. crnog spiska nevladinih organizacija i najavom krivičnih prijava protiv nekih od njih (11.09.2012.), kao i spiska medija (03.12.2012.)

Uzimajući u obzir činjenicu da je Ustavni sud Srbije odbio da zabrani, te omogućio dalje nesmetano delovanje organizacija koje šire mržnju, netrpeljivost i pozivaju na linč pripadnika/ca različitih manjinskih grupa i dovode u pitanje osnovna Ustavom i zakonima garantovana ljudska prava;

Konstatujući pasivnost i nezainteresovanost državnih institucija da se angažuju u odbrani ljudskih prava, zaštiti branitelja/ki ljudskih prava i osude organizacije koje šire mržnju i netrpeljivost čime se i dalje podstiče klima nekažnjivosti, a samim tim stvara atmosfera nebezbednosti branitelja/ki ljudskih prava, kao i svih građana i građanki u Srbiji

 

Zahtevamo:

- Da država ispunjava svoje međunarodne obaveze koje se odnose na poštovanje ljudskih prava i punu primenu međunarodnih standarda ljudskih prava, te da braniteljima/kama ljudskih prava pruži adekvatnu i delotvornu zaštitu u slučajevima napada na njih zbog njihovog angažmana na odbrani i unapređenju ljudskih prava.

- Od relevantnih državnih institucija da se javno oglase povodom objavljivanja crne liste nevladinih organizacija i medija i da javno osude ovaj čin javne stigmatizacije i linča organizacija za ljudska prava i medija. Napominjemo da osim Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom ni jedna državna institucija nije našla za shodno da osudi objavljivanje ovog spiska.

- Da se spreči dalje protivustavno delovanje organizacija koje šire mržnju i netrpeljivost, bilo da je reč o registrovanim udruženjima građana ili neformalnim grupama.

 

Organizacije potpisnice Deklaracije najavljuju zajedničko delovanje u oblasti zaštite branitelja/ki ljudskih prava i zagovaranje kreiranja adekvatnih politika i praksi državnih institucija u ovoj oblasti:

 

Žene u crnom,

Regionalni centar za manjine,

Rekonstrukcija ženski fond,

Građanske inicijative,

Inicijativa mladih za ljudska prava,

Dokukino,

Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji,

Komitet pravnika za ljudska prava,

Autonomni ženski centar,

Centar za unapređenje pravnih studija,

Kuća ljudskih prava,

Labris,

Beogradski centar za ljudska prava,

Gej strejt alijansa,

Centar za kulturnu dekontaminaciju.

 

U Beogradu, 10.12.2012. 

 

SVA SAOPŠTENJA

STRANA 3 ::: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright * Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji - 2008

Web Design * Eksperiment