SAOPŠTENJA

STRANA 3/8

 

SVA SAOPŠTENJA

STRANA 3 ::: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8

INFO   :::  Saopštenja - STRANA 3 > Nezavisne institucije u Srbiji

 

Nezavisne institucije u Srbiji

Beograd, 29.decembar 2012.

Nevladine organizacije osuđuju višednevnu ličnu kampanju u dnevnom listu Kurir koja za posledicu ima urušavanje ugleda institucije Poverenika za zaštitu ravnopravnosti.

Kao organizacije koje se svakodnevno, na više frontova, zalažu za slobodu medija, staju u odbranu novinara, dužni smo da ukažemo da svako iznošenje privatnih fotografija, ličnih zapisa, kao i podataka dobijenih isljučivo iz jednog izvora, u ovako osetljivim okolnostima, ne mogu biti podvedeni pod slobodu medija i moraju naići na osudu kako javnosti tako i državnih organa.

Ujedno, neobjavljivanjem odgovora Poverenice povređeno je pravo da se čuje i druga strana, što predstavlja kršenje Zakona o javnom informisanju i kršenje etičkog kodeksa novinarskih udruženja koja bi trebalo da obavezuju sve medije, dok neovlašćeno objavljivanje ličnih informacija može predstavljati nedozvoljenu obradu podataka.

Ugrožavanje nezavisnih institucija koje se zalažu za ljudska prava u Srbiji, kao zemlji u tranziciji sa visokim stepenom nasilja je izuzetno opasno i zahteva jasnu reakciju, solidarnost sa metom napada, kao i podršku.

Podsećamo da su u istom listu nedavno objavljivane i fotografije Danka Runića sa albanskom zastavom, koje su stavljane u kontekst izdaje Srbije i inicirale su hajku protiv Runića u brojnim medijima, optužbe za izdaju Srbije, kao i otvorene pretnje.

Novinari, a mnogo vise urednici medija moraju biti svesni posledica objavljivanja netačnih i nepotpunih informacija, objavljivanja privatnih fotografija i lične elektronske komunikacije, čime se doprinosi stvaranju atmosfere linča koja može ugroziti pojedinca i instituciju.

Skrećemo pažnju da su slične kampanje rezultirale i smenama na čelu pojedinih institucija.

Kako se organizacije civilnog društva zalažu za transparentan i javan rad svih institucija, očekujemo da će konačan sud o ovim navodima biti vraćen iz medija u institucije. Time bi se izbeglo stvaranje atmosfere linča, a javnost bi u svakom slučaju bila upoznata sa svim činjenicama.

Kao i u prošlosti, ne smemo ostati nemi na svaku hajku, na svaki napad, na svaku naznaku urušavanja institucija.

 

Saopštenje potpisuju:

Kuća ljudskih prava koju čine:

Građanske inicijative

Beogradski centar za ljudska prava

Komitet pravnika za ljudska prava-YUCOM

Helsinški odbor za ljudska prava

Centar za praktičnu politiku

 

 

Centar za kulturnu dekontaminaciju

Inicijativa za prava osoba sa mentalnim invaliditetom

Žene u crnom

Kulturni centar DamaD - Novi Pazar

Autonomni ženski centar

Labris - organizacija za lezbejska ljudska prava

ASTRA

Udruženje novinara Srbije

Centar za devojke - Niš

Ženski prostor - Niš

Udruženja za zaštitu i unapređenje položaja dece i mladih "Korak napred" - Kruševac

Nezavisno udruženje novinara Srbije

Beogradski fond za političku izuzetnost

Argus – Civilno udruženje Mađara u Vojvodini za prava manjina

CRCD - Centar za razvoj civilnog društva iz Zrenjanina

Centar za razvoj neprofitnog sektora

Gej Strejt Alijansa

Humanitarno udruženje Roma

 

SVA SAOPŠTENJA

STRANA 3 ::: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright * Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji - 2008

Web Design * Eksperiment