SAOPŠTENJA

STRANA 3/8

 

SVA SAOPŠTENJA

STRANA 3 ::: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8

INFO   :::  Saopštenja - STRANA 3 > Antisemitizam - odraz stanja duha u društvu

 

Saopštenje

Antisemitizam - odraz stanja duha u društvu

Beograd, 1. april 2013.

Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji izražava duboko ogorčenje činjenicom da je ovih dana centar Beograda bio oblepljen antisemitskim plakatima. Nažalost, ni ovakva eklatantna manifestacija najnižih poriva ne dolazi kao iznenađenje.

Helsinški odbor već godinama dokumentuje da je antisemitizam u Srbiju, iako potisnut, još uvek prisutan. Odbor stalno upozorava domaću i inostranu javnost da antisemitizam odražava stanje duha u društvu koje je još uvek pod uticajem najkonzervativnijih, „patriotskih“ elita – elita koje se, u strahu od svakog modernizma i individualizma, nisu odmakle od prevaziđenog koncepta etničke države.

Podržavajući odgovarajuće reakcije i republičkih i gradskih vlasti, Odbor se nada da ova skandalozna pojava neće i ovog puta završiti kao „izolovani“ incident ekstremnih, desničarskih i klerofašističkih grupacija. Jer, ksenofobija u srbijanskom društvu već duže vreme preti da se kroz obrazovni sistem, medije, sudske procese rehabilitacije kolaboracionista u Drugom svetskom ratu i druge trendove nespojive sa vrednostima modernog dobra, uvreži medju dominantne vrednosne sudove generacija koje dolaze i koje će jednog dana predvoditi ovu zemlju.

 

SVA SAOPŠTENJA

STRANA 3 ::: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright * Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji - 2008

Web Design * Eksperiment